Proiecte ADR

în implementare:

31.08.2023 – Prezentarea proiectului „MonitorEE”

Comunicat de presa

31.08.2023 – Informarea cu privire la desfășurarea primului eveniment de învățare interregională organizat în
cadrul proiectului „MonitorEE”

Comunicat de presa

31.08.2023 – Informarea cu privire la prima intalnire de lucru cu stakeholderii, organizata la nivelul proiectului

Comunicat de presa

31.08.2023 – Prezentare Proiect Interreg MAE

Comunicat de presa

31.08.2023 – Informare cu privire la prima întâlnire transnațională MAE în Regatul Țărilor de Jos

Comunicat de presa

31.08.2023 – Informare cu privire la prima întâlnire de lucru cu stakeholderii, organizată la nivelul proiectului

Comunicat de presa

 

16.11.2023

ÎNTALNIRE INTERREGIONALĂ ÎNTRE PARTENERII
URBANCOOP GĂZDUITĂ DE REGIUNEA PIEMONT

În perioada 8-9 noiembrie 2023, reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia împreună cu reprezentanți ai Primăriei din Călimănești și din Băile Govora, au
participat alături de alți 5 parteneri din regiuni ale UE la întâlnirea interregională a proiectului
UrbanCOOP găzduită de regiunea Piemont – O mai bună guvernare a cooperării pentru a obține
o dezvoltare urbană durabilă – “Better cooperation governance to attain urban sustainable
development”), cofinanțat în cadrul Programului Interreg Europe 2021-2027, O.P 5 – Europa mai
aproape de cetățeni, O.S Dezvoltare urbană integrată (UrbanCOOP – Better cooperation
governance to attain urban sustainable development | Interreg Europe – Sharing solutions for
better policy).

Comunicat-de-presa_Întalnire interregională între partenerii UrbanCOOP găzduită de regiunea Piedmont

26.07.2023

ADR SV OLTENIA A ORGANIZAT PRIMUL GRUP DE LUCRU PARTENERIAL ÎN CADRUL PROIECTULUI URBANCOOP

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest (ADR SV) Oltenia, alături de alți 5 parteneri din regiuni ale UE, implementează proiectul UrbanCOOP (O mai bună guvernare a cooperării pentru a obține o dezvoltare urbană durabilă – “Better cooperation governance to attain urban sustainable development”), cofinanțat în cadrul Programului Interreg Europe 2021-2027, O.P 5 – Europa mai aproape de cetățeni, O.S Dezvoltare urbană integrată (www.interregeurope.eu).

Elementul central al proiectului UrbanCOOP este cooperarea urbană multilaterală și învățarea reciprocă între administrațiile locale, prin transfer de cunoștințe și formare în domeniul politicilor urbane, în vederea eficientizării strategiilor de dezvoltare urbană și îmbunătățirii instrumentelor de politică la nivel teritorial. În cadrul proiectului, ADR SV Oltenia și-a asumat ca instrument de politică, Prioritatea 7 “Dezvoltare teritoriala sustenabilă a Programului Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Pentru a crea un cadru activ de dialog, care să conducă la o mai bună guvernare a dezvoltării urbane, la nivelul fiecărui teritoriu adresat de proiect se va constitui un Grup de lucru partenerial, format din reprezentanți ai autorităților publice locale și alte părți interesate, care va contribui activ la toate activitățile proiectului UrbanCOOP.

În acest context, în data de 20.07.2023, în intervalul orar 11:00 – 13:30, a avut loc prima întâlnire de lucru a Grupului Partenerial al proiectului, la sediul ADR SV Oltenia din Calea Severinului nr. 27 (Cladirea Novobuilding), Craiova.

Mai multe detalii legate de acest proiect pot fi regăsite în comunicatul de mai jos. Persoană de contact este doamna Magda Lungu, Manager Proiect, Tel: 0251.412780, Email: magda.lungu@adroltenia.ro

Comunicat-de-presa_primul GL partenerial UrbanCOOP

UrbanCOOP

Image 1 of 4

ADR SV Oltenia implementează proiectul UrbanCOOP – O mai bună guvernare a cooperării pentru o dezvoltare urbană durabilă

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest (ADR SV) Oltenia, alături de alți 5 parteneri din regiuni ale UE, implementează proiectul UrbanCOOP (O mai bună guvernare a cooperării pentru a obține o dezvoltare urbană durabilă – “Better cooperation governance to attain urban sustainable development”), cofinanțat în cadrul Programului Interreg Europe 2021-2027, O.P 5 – Europa mai aproape de cetățeni, O.S Dezvoltare urbană integrată (www.interregeurope.eu).

Obiectivul general al proiectului este acordarea de sprijin în elaborarea unor strategii eficiente și incluzive de dezvoltare urbană, în vederea îmbunătățirii continue a modelelor de guvernare și cooperare între diferite regiuni europene, pentru a susține autoritățile locale în a-și defini și îmbunătăți strategiile de cooperare pentru dezvoltare urbană.

 În cadrul consorțiului UrbanCOOP din care ADR SV Oltenia face parte, liderul de parteneriat este Universitatea din Torino, Italia, căruia i s-au alăturat parteneri din Regiunea Piedmont a Italiei, din Bulgaria – District Gabrovo, din Estonia – Asociația municipalităților din județul Tartu, din Spania – Asociația Intermunicipală “Horta Sud” și din Irlanda – Adunarea Regională de Nord și Vest.

Mai multe detalii legate de acest proiect pot fi regăsite în comunicatul de mai jos. Persoană de contact – doamna Magda Lungu, Manager comunicare, Tel: 0251.412780, Email: magda.lungu@adroltenia.ro.

Comunicat de presa

18.05.2023 – OMIPE nr. 1867/10.05.2023 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Principalele modificări vizează:

 • Subcapitolul 2.2 Eligibilitatea proiectului – să fie implementate în intervalul de timp ianuarie 2014 – 15 decembrie 2023.
 • Subcapitolul 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor – este angajată de către beneficiar între 1 ianuarie 2014 şi 15 decembrie 2023, și plătită între 29 iunie 2020 și 15 decembrie 2023.
 • Perioada de implementare a proiectului – este cuprinsă între 1 ianuarie 2014 şi 15.12.2023.

Ghid 5D 10.05.23

03.02.2023 – Informații suplimentare cu privire la apelul 2 pentru finanțarea documentațiilor tehnice

1. Depunerea și înregistrarea fișelor de proiecte de investiții se vor realiza în perioada 25 ianuarie – 10 februarie 2023, în conformitate cu calendarul propus în Metodologia de evaluare.

Fișele de proiecte de investiție pot fi depuse folosind una dintre următoarele variante:

 • prin trimitere la adresa de e-mail office@adroltenia.ro;
 • direct, la sediul ADR Sud-Vest Oltenia (Aleea Teatrului nr.1, Craiova, Dolj, cod 200402);
 • prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul ADR Sud-Vest Oltenia.

2. Forma finală a Declarației de angajament și eligibilitate (document anexă la fișa de proiect – document atașat). 

3. Pentru o informare transparentă privind procesul de evaluare și ierarhizare a fișelor de proiecte depuse în cadrul noului apel POAT – „Sprijin pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, regăsiți atașată Procedura de evaluare și ierarhizare a fișelor de proiecte.

Anexa 5 Declaratie de angajament si eligibilitate nr. 2

Procedura de evaluare si ierarhizare februarie 2023

25.01.2023 – Relansăm un nou apel de proiecte în cadrul POAT – „Sprijin pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”.

Perioada de depunere este 25.01 – 10.02.2023.

Cele trei domenii pentru care pot fi depuse fișe de investiții sunt:

 • Mobilitate urbană – beneficiari eligibili: UAT-urile din mediul urban;
 • Regenerare urbană – spații verzi – beneficiari eligibili: UAT-urile din mediul urban;
 • Infrastructură rutieră de interes județean – beneficiari eligibili: UAT-urile județene.

Metodologie 5D -2023 relansare 25.01.2023

Anexe metodologia POAT 5D apelul 2

Descrierea proiectului cod MySMIS 146315

Descrierea proiectului cod MySMIS 146315 (37 downloads)

Stadiul implementării proiectului POAT – 5D

Stadiul implementării proiectului POAT – 5D

Materiale de informare și publicitate – Afiș A3

Afiș A3 conf. AA3 (14 downloads)Afiș A3 (10 downloads)

09.08.2021 – Bani europeni pentru pregătirea proiectelor din portofoliul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, și Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Beneficiar și Lider de parteneriat, au semnat, în data de 4 august, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul regiunii SV Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, cod SMIS 146315.

Comunicat de presa 09.08.2021

20.11.2020 – Modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură – 5D

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat OMFE nr. 1376/19.11.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare din data de 19.11.2020.

21.10.2020 – Modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură – 5D

A fost aprobat Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1173/14.10.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare din data de 14.10.2020.

Informații privind evaluarea Fișelor de proiecte de investiții depuse în cadrul POAT – 5D

I. Luând în considerare următoarea prevedere din Metodologia de evaluare și selecție a fișelor de investiții, potrivit căreia: „În cazul apariției unor situații  obiective (modificări legislative, modificări al Ghidului solicitantului etc.), ce pot determina modificări asupra calendarului propus sau asupra Metodologiei de evaluare și selecție, dar care nu afectează Criteriile suplimentare, ADR SV Oltenia va opera aceste modificări și le va aduce la cunoștință potențialilor beneficiari”,

Vă comunicăm următoarele:

 • 1. Pe parcursul evaluării Fișelor de proiecte de investiții, în etapa solicitării de clarificări, s-a constatat că unele aspecte au vizat completarea/ modificarea/ emiterea unor documente, printre care și hotărâri ale consiliilor locale/ județene.

Având în vedere faptul că emiterea hotărârilor consiliilor locale/ județene necesită o perioadă mai mare de timp, pentru a da posibilitatea potențialilor beneficiari de a completa/ modifica/ emite acest tip de documente, acestea vor fi luate în considerare și în situația în care au fost transmise la ADR SV Oltenia după o perioadă mai mare de 3 zile de la solicitarea de clarificări, dar nu mai târziu de 24 septembrie 2020.

 • 2. Se actualizează calendarul estimativ privind procesul de evaluare și selecție, în sensul că ADR Sud-Vest Oltenia va transmite Fișa propunerii de proiect către AM POAT până la 30 septembrie 2020, cu respectarea termenului menționat în Ghidul solicitantului.

II. În conformitate cu precizările AM POAT, în cazul unui proiect pentru pregătirea documentațiilor pentru care beneficiarul a efectuat unele cheltuieli înainte de 29.06.2020 (nu în integralitate, doar pentru o parte dintre documentații), aceste cheltuieli vor fi considerate neeligibile. Doar cheltuielile efectuate de un beneficiar după 29.06.2020 pot fi considerate  eligibile.

Clarificări privind depunerea Fișelor de proiecte în cadrul apelului  destinat pregătirii proiectelor pentru perioada 2021-2027

În vederea completării și depunerii Fișelor de proiecte finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, vă comunicăm următoarele:

1. Pentru corelarea Metodologiei de selecție aprobată de CDR SV Oltenia și Fișelor de proiect de investiții cu Grilele de evaluare, am modificat Declarația de angajament și eligibilitate. În continuțul documentului, a fost adăugat textul„2. Activitățile propuse spre finanţare nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea  cererii de finanțare în cadrul POAT 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (a se vedea criteriul 2.2.F din ghid)”.

2. Având în vedere răspunsul primit de la AM POAT, privind modul de elaborare a documentațiilor în parteneriat pentru domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană și turism, vă informăm următoarele:

 • Art. 13 din OUG 88/2020 se referă la modul în care se pot elabora documentațiile și nu la proiectele de investiții.
 • Pentru domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană și turism, nu se prevede ca documentațiile să fie elaborate în parteneriat. În acest sens, dacă sunt implicate mai multe UAT-uri, acestea pot face un alt acord distinct în care să se stipuleze cine va fi responsabil de elaborarea documentației, urmând ca acesta să fie partener cu ADR în cadrul proiectului finanțat din POAT.
 • Vă rugăm să aveți în vedere faptul că partenerul din cadrul proiectului POAT va fi singurul responsabil de activitatea din cadrul proiectului privind elaborarea documentației, că acesta trebuie să deruleze procedura de achiziție și să efectueze plățile către contractor, sume care ulterior vor fi rambursate din POAT.
 • În plus, vă rugăm să aveți în vedere faptul ca aceste tipuri de proiecte de investiții realizate în parteneriat să fie eligibile în perioada 2021-2027 și să vă asigurați, încă de la acest moment, că sunteți în cunoștință de cauză privind cerințele regimului proprietății publice/ private ale viitoarelor investiții de pe teritoriul UAT-urilor.

Documente atașate:

– Declarația de angajament și eligibilitate

Apelul de proiecte din cadrul POAT– „Sprijin pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”.

Clarificări privind depunerea Fișelor de proiecte în cadrul apelului destinat pregătirii proiectelor pentru perioada 2021-2027

Detalierea modalității de punctare a criteriilor suplimentare din grilele de evaluare pentru domeniile drumuri județene, turism și patrimoniu, regenerare urbană și mobilitate urbană

Pentru o evaluare cât mai obiectivă și o abordare transparentă, în cadrul Grilelor de evaluare, a fost detaliată modalitatea de punctare a criteriilor suplimentare pentru domeniile drumuri județene, turism și patrimoniu, regenerare urbană și mobilitate urbană.
Termenul limită până la care pot fi depuse fișe de proiecte de investiție este 7 septembrie 2020, ora 16:00.
Până la termenul limită de depunere, ADR SV Oltenia va asigura help desk potențialilor beneficiari pentru completarea și transmiterea documentațiilor aferente.

 

Criterii suplimentare aprobate de CDR

 

Metodologia de selecție a Fișelor de investiții

 

Fișe de proiect de investiții

 

Pachet informativ pentru potențialii beneficiari

Proiectul RO-Boost SMEs 2.0 – „Boosting Sustainable and Innovative-Driven Growth for Romanian SMEs”, finanțat prin Programul privind Piața Unică – Single Market Programme (SMP)  Enterprise Europe Network (EEN) este o inițiativă lansată în anul 2008 și finanțată de Comisia Europeană. Aceasta este cea mai mare rețea care sprijină întreprinderile din peste 60 de țări din întreaga lume. Rețeaua oferă servicii de suport, gratuite, prin intermediul organizațiilor membre, ajutând companiile să inoveze și să se dezvolte la nivel internațional. RO-Boost SMEs este un consorțiu format din patru organizații partenere, respectiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, Centrul Regional de Transfer Tehnologic Tehimpuls și Universitatea din Craiova, din Regiunile Vest și Sud-Vest din România (Macroregiunea IV), activ în Enterprise Europe Network din anul 2015. Obiectivul consorțiului este acela de a sprijini IMM-urile, în vederea internaționalizării afacerilor și creșterii competitivității în termeni de capacitate inovativă, dinamică partenerială și valorificare a finanțărilor disponibile. Începând cu anul 2022, rețeaua își propune să utilizeze punctele sale forte, expertiza și realizările deja existente, pentru a oferi serviciile la un nou nivel. Astfel, toți partenerii Consorțiului RO-Boost SMEs vor continua să sprijine IMM-urile să inoveze și să realizeze tranziția către modele de afaceri mai durabile. Consorțiul se axează pe competitivitatea IMM-urilor la nivel european și internațional, oferindu-le sprijin pentru stabilirea de noi parteneriate transnaționale în Uniunea Europeană și la nivel global, pentru a-și dezvolta afacerile prin inovare, digitalizare, durabilitate și reziliență, cu scopul recunoașterii acestuia drept un hub local european pentru inovare și internaționalizare. Serviciile oferite prin intermediul rețelei EEN sunt prezentate în continuare: 1) Internaționalizare – extinderea pe noi piețe permite IMM-urilor să își sporească nivelul de competitivitate și durabilitatea afacerii, să reziste la concurență și să se conecteze la oportunitățile de piață pe care le oferă alte țări. 2) Inovare – serviciile de suport pentru inovare sunt destinate IMM-urilor care dezvoltă noi produse și servicii sau implementează noi procese pentru creșterea competitivității în piață. Venim în sprijinul acestora încă din etapa de planificare și transpunere a viziunii firmei în strategii de inovare și până la comercializarea rezultatelor proiectelor de inovare. 3) Digitalizare – când vine vorba de eficiență, simplificare, automatizare, răspunsul constă în digitalizare. Utilizarea tehnologiilor digitale pentru transformarea interacțiunilor, comunicațiilor, relațiilor și a altor procese din firmă este importantă pentru creșterea competitivității și îmbunătățirea modelelor de afaceri. Ne propunem să sprijinim adoptarea tehnologiilor digitale la scară largă, de la soluții pentru microîntreprinderi, până la proiecte ambițioase de transformare digitală, specifice Industriei 4.0. 4) Sustenabilitate – când firmele se dezvoltă și funcționează sustenabil, totul funcționează mai bine – pentru afaceri, oameni și planetă. În mod colectiv, putem crea valoare financiară, de consum, umană și societală pe termen lung, pentru toate părțile interesate. 5) Reziliență – capacitatea de a face față unui eveniment de forță majoră, precum o criză economică, o criză financiară sau o pandemie, reprezintă un element obligatoriu pentru stabilitatea unei companii. Sprijinim IMM-urile să reziste amenințărilor sau schimbărilor imprevizibile, dar și să iasă mai puternice din aceste perioade dificile, pline de incertitudine. Pentru detalii suplimentare, vă recomandăm să accesați pagina consorțiului: https://www.eenroboost.ro/

FINALIZATE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile non-profit din Oltenia, implementează proiectul „Înființarea de întreprinderi sociale în regiunea Sud-Vest Oltenia, cod POCU/449/4/16/128463. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competențelor antreprenoriale din domeniul economiei sociale prin informare, formare, consiliere și susținerea ocupării pe cont propriu în rândul persoanelor ce intenționează să înființeze o întreprindere socială în zona urbană și/sau rurală din regiunea Sud-Vest Oltenia. Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului au în vedere: – minimum 120 de persoane selectate, participante la programul de formare în domeniul antreprenoriatului social, certificate; – un concurs de planuri de afaceri în urma căruia vor fi selectate cele mai competitive idei de întreprinderi sociale; – minimum 21 de întreprinderi sociale înființate, autorizate și operaționale; – minimum 21 de persoane consiliate în antreprenoriat social; – o rețea de întreprinderi sociale constituită; – un catalog elaborat pentru diseminarea de bune practici și informații. Valoarea totală a proiectului este de 11.351.619,60 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 9.648.876,71 lei. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 luni, în perioada 10 septembrie 2019 – 9 septembrie 2022 în regiunea Sud-Vest Oltenia, la nivelul județelor Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Date de contact: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj Persoană de contact: Cristina MIHALSCHI – Manager proiect; Tel.: 0251.411869; fax: 0351.463.966; e-mail: ses@adroltenia.ro
Proiectul Ro-Boost SMEs Macroregiunea IV Regiunea Sud-Vest și Regiunea Vest România Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a devenit partener al Rețelei Enterprise Europe Network, finanțată de Comisia Europeană, și, alături de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, Centrul Regional de Transfer Tehnologic Tehimpuls, Camera de Comerț și Industrie Arad și Universitatea din Craiova, formează Consorțiul „Ro-Boost SMEs”. Enterprise Europe Network este o rețea europeană care a fost creată cu scopul de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii să își dezvolte potențialul inovativ în vederea creșterii competitivității și dezvoltării inteligente și durabile a afacerilor. Rețeaua este prezentă în peste 40 de țări și funcționează pe bază de structuri parteneriale care implementează servicii ample de suport, utilizând un set comun de instrumente creat de Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME) de la nivelul Comisiei Europene, coordonator al Rețelei. Proiectul Ro-Boost SMEs – “Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs” pune la dispoziția mediului de afaceri, clusterelor și polilor de competitivitate din Macroregiunea IV, servicii de sprijin, suport, informare și consiliere pe teme europene, precum: politici și scheme de finanțare UE, organizarea de evenimente, forumuri de afaceri, consultări și feedback pentru IMM-uri, ce vizează creșterea gradului de participare a IMM-urilor la demersurile Uniunii Europene, de consultare a mediului economic pe diverse teme de interes pentru acestea. De asemenea, prin intermediul Rețelei Enterprise Europe Network, se oferă și servicii referitoare la creșterea inovării (pachet de lucru separat, finanțat prin Programul Cadru Orizont 2020) și cu preponderență servicii de facilitare a parteneriatelor transnaționale pentru afaceri, transfer tehnologic și inovare, ce vizează identificarea de noi piețe pentru IMM-uri, care să conducă la stabilirea de noi cooperări, în vederea dezvoltării socio-economice. Aceste servicii cu valoare adăugată sunt oferite de membrii consorțiului prin organizarea de evenimente, grupuri de mentoring, training-uri, întâlniri, activități de brokeraj, misiuni de companii (misiuni economice), prin intermediul platformei Rețelei Enterprise Europe Network, dedicate întreprinderilor mici și mijlocii, în cadrul birourilor de informare (birouri de helpdesk) ale partenerilor consorțiului și prin intermediul paginii web care a fost creată cu acest scop. Pagina poate fi accesată la următoarea adresa: www.eenroboost.ro. Activitatea Consorțiului Ro-Boost SMEs se desfășoară cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin programul COSME – program al Comisiei Europene dedicat competitivității întreprinderilor și IMM-urilor și programul ORIZONT 2020 – program al Comisiei Europene dedicat cercetării și inovării.
„Ro-Boost Inno SMEs – Boosting the Innovative Potential of Romanian SMEs” Proiectul „Ro-Boost Inno SMEs – Boosting the Innovative Potential of Romanian SMEs” este finanțat prin programul Orizont 2020 și se derulează conform acordului-cadru Framework Partnership Agreement – Enterprise Europe Network, încheiat între Comisia Europeană și partenerii Consorțiului Ro-Boost SMEs. Activitatea Consorțiului Ro-Boost SMEs se desfășoară cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin programul COSME – program al Comisiei Europene dedicat competitivității întreprinderilor și IMM-urilor și programul ORIZONT 2020 – program al Comisiei Europene dedicat cercetării și inovării. Consorțiul este format din 5 entități, după cum urmează:
 • Solicitant: ADR Vest.
 • Parteneri: ADR Sud-Vest Oltenia, Asociația Tehimpuls, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad și Universitatea din Craiova.
Obiectivele proiectului: Consorțiul acordă asistență pentru companii în vederea îmbunătățirii capacității de a gestiona inovarea (EIMC), susținând îmbunătățirea performanțelor economice ca urmare a activităților privind inovarea desfășurate în cadrul IMM-urilor. Consorțiul acordă asistență pentru companii beneficiare ale Instrumentului pentru IMM-uri (KAM), în vederea furnizării de servicii de mentorat (coaching) care să le permită atingerea unui nivel de pregătire consemnat în rândul investitorilor în vederea obținerii gradului de inovare așteptat. Proiectul oferă două tipuri de pachete de sprijin: Dezvoltarea capacității de management a inovării în cadrul IMM-urilor cu potențial ridicat de inovare Enhancing Innovation Management Capacities utilizând instrumentul IMP³rove; Sprijinirea IMM-urilor beneficiare de finanțare din Programul Orizont 2020 – Instrumentul pentru IMM (SME Instrument), (Key Account Management – KAM). Companiile pot beneficia de servicii specializate de evaluare a nevoilor de asistență tehnică, de identificare și  recomandare a unui „coach” (specialiști recunoscuți în Uniunea Europeană) potrivit, alături de care va elabora documentația și va implementa cu succes proiectul inovator care a primit finanțare în etapele primare de dezvoltare ale proiectului (Etapa 1 – nota conceptuală sau Etapa 2 – studiu de fezabilitate). Proiectul reprezintă componenta WP4 a proiectului „Ro-Boost SMEs  – „Boosting Smart and Inovation-Driven Growth for Romanian SMEs” finanțat prin Programul COSME. Date de contact: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj Persoană de contact: Mihaela Lupăncescu – Expert EIMC; Tel.: 0251.411869; fax: 0351.463.966; e-mail: mihaela.lupancescu@adroltenia.ro
FINCH – Impactul finanțării asupra dezvoltării regionale ca urmare a valorificării patrimoniului cultural FINCH este un proiect de cooperare interregională, finanțat în cadrul Programului Interreg Europe, care promovează dezvoltarea de instrumente financiare și Parteneriatele Public-Private în cadrul politicilor de valorificare a patrimoniului cultural local și regional în scopul creșterii impactului social și economic al acestora pe termen lung. Parteneri: Regiunea Piemont (Italia) – Partener lider Universitatea din Torino (Italia) – Partener consultativ Banca de Dezvoltare a Saxoniei – Anhalt (Germania) Regiunea Lodzkie (Polonia) Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (România) Consiliul Regional al Ostrobothniei de Sud (Finlanda) Regiunea Thessaly (Grecia)
Perioada de implementare: iunie 2018 – noiembrie 2022
Website: //www.interregeurope.eu/finch/
Documente:
 • Broșura proiect RO (descarcati)
 • Broșura proiect EN (descarcati)
 • Poster proiect (descarcati)
 • Living document – Document privind Instrumentele financiare și cadrul de reglementare pentru introducerea parteneriatului public privat (PPP) – Varianta 4 – limba engleză (descarcati)
Evenimente: 17.05.2022: Înscrieri deschise la conferința finală a Proiectului Finch Pe parcursul a 4 ani, proiectul Impactul finanțării asupra dezvoltării regionale cu privire la valorificarea patrimoniului cultural – FINCH”, finanțat din FEDR prin Programul Interreg Europe 2014-2020, a reunit 6 parteneri din 6 regiuni europene, printre care și ADR Sud-Vest Oltenia, în efortul de a aborda provocarea comună legată de conservarea, restaurarea, exploatarea și managementul patrimoniului cultural, cu implicarea actorilor publici și privați interesați. De-a lungul activității de schimb interregional, fiecare regiune a contribuit la rezultatul principal al proiectului, materializat prin 6 Planuri Regionale de Acțiune, care descriu acțiunile de politică necesare pentru a sprijini politicile locale, regionale și factorii de decizie să se îndrepte către modele mai durabile de valorificare a patrimoniului cultural. În data de 31 mai, va avea loc conferința finală a proiectului FINCH, în format online, cu participarea reprezentanților Comisiei Europene și ai Secretariatului comun Interreg Europe, în cadrul căreia partenerii vor împărtăși experiențele, rezultatele precum și impactul proiectului. Evenimentul va fi transmis online prin intermediul platformei WebEx. Înregistrarea este gratuită, dar obligatorie în vederea participării și este disponibilă, alături de Agenda propusă a evenimentului, la următorul link: //www.eventbrite.it/e/finch-project-final-event-registration-338257636697 Datele și instrucțiunile de conectare vor fi trimise, ulterior înregistrării, tuturor participanților înscriși, printr-un e-mail de confirmare. Informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Magda Lungu, manager proiect din partea ADR SV Oltenia, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro, tel/fax: 0251/412.780.
3-4 iulie 2018: Liderul de proiect – Regiunea Piemonte și Partenerul Consultativ Universitatea din Torino au co-organizat întâlnirea de lansare a proiectului FINCH la Torino, Italia. Participarea activă la întâlnirea de proiect a tuturor partenerilor a reprezentat un bun punct de plecare pentru implementarea proiectului și atingerea obiectivelor acestuia. Profesorii de la Universitatea din Torino au efectuat o introducere cu privire la instrumentele financiare și parteneriatul public-privat, aspecte esențiale ale proiectului. //www.interregeurope.eu/finch/news/news-article/3489/finch-kick-off-meeting-in-torino/ 27 septembrie 2018 – Grup de Lucru Partenerial pentru valorificarea patrimoniului cultural, în regiunea Sud-Vest Oltenia

6-7 noiembrie 2018 – Prima întâlnire interregională din cadrul proiectului, organizată de Regiunea Piemont, dedicată prezentării bunelor practici identificate și a evaluării acestora de către partenerii de proiect (evaluare de tip peer-review) //www.interregeurope.eu/finch/news/news-article/3661/1st-interregional-workshop-meeting-in-italy/

26-27 februarie 2019 – Cea de-a doua întâlnire interregională, organizată de ADR SV Oltenia, la Drobeta-Turnu Severin și Craiova În data de 26 februarie, ADR SV Oltenia a organizat vizite la obiectivele identificate drept exemple de bună practică în domeniul partimoniului cultural: Turnul de Apă, Palatul Culturii Theodor Costescu și Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. A doua zi, reprezentanții partenerilor au fost invitați să facă un tur ghidat al Muzeului de Artă din Craiova, Palatul Jean Mihail – un alt obiectiv de patrimoniu identificat drept exemplu de bune practici. La finalul fiecărei zile, participanții și-au prezentat opiniile, sugestiile și feedback-ul în cadrul unor sesiuni de peer-review. //www.interregeurope.eu/finch/news/news-article/5155/rda-sw-organised-the-2nd-interregional-workshop/

ANUNT FINALIZARE PROIECT ” Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligenta”

28.06.2023 – Descriere proiect

OMIPE nr.4373/27.12.2022 pentru modificarea si completare Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătire portofoliului de proiecte, oentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente

GS_Specializare_inteligenta

Prezentare proiect „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, Cod proiect 1.1.143, Cod SMIS 2014+ 141484

Descriere proiect 141484

Modificarea Ghidului simplificat de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente

ADR SV Oltenia, în calitate de administrator de schemă de ajutor de minimis și de ajutor de stat și ca urmare a publicării OMFE nr. 1377/19.11.2020, actualizează Ghidul simplificat de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente, secțiunea Cheltuielile eligibile pentru beneficiarii finali ai schemei de ajutor de stat și minimis din cadrul subcapitolului 2.3.2. Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de stat/de minimis.

Ghid Simplificat pregatire proiecte Specializare Inteligenta-19.11.2020

Modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor de specializare inteligentă

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat OMFE nr. 1377/19.11.2020 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 destinate pregătirii proiectelor în domeniul specializării inteligente pentru perioada de programare 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de administrator de schemă de ajutor de minimis și de ajutor de stat și în conformitate cu Ordinul MFE nr. 894/03.08.2020, lansează astăzi, 5 noiembrie 2020Ghidul de finanțare pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice destinate proiectelor de infrastructură în domeniul  specializării inteligente aferente perioadei de programare 2021-2027

Anexe-Ghid-simplificat-specializare-inteligenta-ADR-SV-O
Ghid-Simplificat-pentru-pregatirea-proiectelor-de-specializare-inteligenta


A fost lansat spre consultare publică Ghidul de finanțare pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente. Comentariile și propunerile pot fi transmise până la data de 05.10.2020 pe adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Anunt lansare-apel-preselectie-fise-de-proiecte-SI
Informatii-apel-preselectie-proiecte-strategice-RIS-SVO
Model-Fisa-de-proiect
RIS3_Strategia-Regionala-de-Inovare-pentru-Specialziare-Inteligenta-2014-2020
Ghid-Simplificat-Specializare-Inteligenta-SV-Oltenia

Denumire program: INTERREG EUROPE

Denumire proiect: CLAY „Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs”

Durata: 2018-2023 / faza 1 (36 luni) + faza 2 (24 luni)

Website proiect: www.interregeurope.eu/clay

Proiectul „Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” (PGI05491 CLAY) este finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2014-2020 – apelul nr. 3 (2017) și se derulează începând cu data de 1 iunie 2018.

Proiectul a fost depus prin intermediul unui consorțiu format din șase entități, după cum urmează:

Parteneri:

1. Regione Umbria (Guvernul Regional din Umbria, Italia) – Lider de proiect –www.regione.umbria.it/home

2. Agrupaciòn Europea de Cooperaciòn Territorial Ciudades de la Ceramica, AECT limitada (AEuCC) – (Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Orașele Ceramicii, Spania) – //www.aeucc.eu

3. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, România – www.adroltenia.ro

4. Etelä-Pohjanmaan liitto (Consiliul Regional Ostrobotnia de Sud, Finlanda) – www.epliitto.fi

5. CTCV: Centro Tecnológico da Ceramica e do Vidro (CTCV: Centrul Tehnologic pentru Ceramică și Sticlă, Portugalia) – www.ctcv.pt

6. Association pour le développement et la promotion du pôle européen de la céramique (Asociația pentru dezvoltarea și promovarea polului european de ceramică, Franța) – www.cerameurop.com

Proiectul își propune să răspundă nevoilor identificate în sectorul ceramicii tradiționale, pentru a se adapta la climatul economic actual.

Acțiunile propuse în cadrul proiectului se referă la identificarea măsurilor de politică ce promovează inițiative transversale și intersectoriale pentru:

1. promovarea inovării în procesul de producție a ceramicii artistice: progresele înregistrate în IT și automatizare ar putea contribui la reducerea costurilor și a timpului referitor la modul în care sunt gestionate IMM-urile active în domeniul ceramicii;

2. promovarea inovației în procesul de proiectare și în produsul final: există o cerere de piață în creștere pentru modele moderne și caracteristici moderne în ceramică;

3. promovarea inovării în marketingul și vânzarea produselor ceramice artistice: sectoarele tradiționale necesită sprijin pentru a profita de oportunitățile oferite de instrumentele de marketing moderne și de piața globală, inclusiv internaționalizarea.

Proiectul CLAY este co-finanțat în proporție de cca. 1,10 milioane de euro prin Programul INTERREG EUROPE 2014-2020, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Contact: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Strada Aleea Teatrului, nr.1, Craiova Tel.: 0251.412.780 e-mail: office@adroltenia.ro;

Link website CLAY //www.interregeurope.eu/clay/ 09.06.2022 – Întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – „Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” Horezu, România, 2-3 iunie 2022 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de partener al proiectului CLAY – „Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs”, a organizat împreună cu liderul proiectului, Regiunea Umbria din Italia, prima întâlnire de lucru din cadrul celei de-a doua faze a proiectului. Evenimentul, la care au participat partenerii din Italia (Regiunea Umbria și Grupul European de Cooperare Teritorială a Orașelor Ceramice) și Portugalia (Centrul Tehnologic pentru Ceramică și Sticlă), alături de actorii regionali relevanți din domeniul ceramicii artistice, a avut loc în România, în Horezu – unul dintre locurile reprezentative pentru ceramica autentică românească, în perioada 2-3 iunie 2022. De asemenea, partenerii din Franța (Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Centrului European de Ceramică) și Finlanda (Consiliul Regional Ostrobotnia de Sud) s-au alăturat întâlnirii în sistem online. Scopul organizării evenimentului a fost acela de a realiza un schimb de experiență și opinii cu privire la primul an de implementare a planurilor de acțiune în regiunile vizate de proiect în țările partenere și, de asemenea, de a identifica posibile îmbunătățiri pentru cel de-al doilea an de implementare. În deschiderea întâlnirii, au luat cuvântul:
 • dl. Ștefan-Cătălin Catană, director general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia;
 • dl. Nicolae Sărdărescu, primarul orașului Horezu;
 • dl. Eugen Săvulescu, președintele Așociației GAL Microregiunea Horezu.
Evenimentul a continuat cu prezentările privind progresul planurilor de acțiune implementate în cele cinci regiuni vizate de proiect: Regiunea Sud-Vest Oltenia din România, Regiunea Umbria din Italia, Regiunea Ostrobotnia de Sud din Finlanda, Regiunea Centro din Portugalia și Regiunea Nouvelle-Aquitaine din Franța. De asemenea, în cadrul întâlnirii, s-a discutat despre viitorii pași privind sprijinirea IMM-urilor din domeniul ceramicii, acordând o atenție sporită inovării produselor și proceselor, păstrând în același timp tradiția ceramicii. În cea de-a doua zi a evenimentului, au fost organizate vizite de studiu în regiune, astfel:  prima vizită de studiu a avut loc în atelierul meșterului popular Sorin Giubega, din satul Olari, Horezu, recunoscut de către UNESCO, pentru lucrările sale, drept „Tezaur uman viu”. Artistul a vorbit despre meșteșugul olăritului, despre ceramica tradițională de Horezu și a realizat o scurtă demonstrație de prelucrare și decorare a lutului;  cea de-a doua vizită de studiu a avut loc în magazinul soților Nicoleta și Laurențiu Pietraru, care au dezvoltat o afacere în domeniul ceramicii printr-o metodă de marketing inedită. Magazinul reprezintă, de fapt, o construcție unică în zonă, care dezvăluie o oală uriașă, reprezentativă pentru ceramica tradițională din regiune;  cea de-a treia vizită de studiu a fost organizată la Târgul ceramicii populare românești ”Cocoșul de Hurez”, ajuns anul acesta la cea de-a 50-a ediție. Evenimentul a reunit meșteri ceramiști din România, care și-au prezentat creațiile într-o expoziție unică în țară. Informații suplimentare despre proiect se regăsesc la adresa: //www.interregeurope.eu/clay/
Întâlnire de lucru CLAY, Horezu, 2-3 iunie 2022 (43 downloads) 27.04.2021 – Cea de-a șasea întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” Regiunea Sud-Vest Oltenia, 8 aprilie 2021
27.11.2020 – Cea de-a cincea întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” – regiunea Sud-Vest Oltenia, 25 noiembrie 2020
13.10.2020 – Al cincilea eveniment de învățare interregională (Interregional Learning Event – ILE 5) – ADR Sud-Vest Oltenia susține competitivitatea întreprinderilor din sectorul ceramicii artistice de la nivel regional
11.06.2020 – Cea de-a patra întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” – regiunea Sud-Vest Oltenia, 29 mai 2020
28.02.2020 – Cel de-al patrulea eveniment de învățare interregională organizat în cadrul proiectului CLAY Caldas da Rainha – Portugalia, 19 – 20 februarie 2020
18.11.2019 – Întâlnirea de lucru organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în cadrul proiectului CLAY, la Horezu, în data de 8 noiembrie 2019
09.10.2019 – Cel de-al treilea eveniment de învățare interregională organizat în cadrul proiectului CLAY Seinäjoki – Finlanda, 11-12 septembrie 2019
06.05.2019 – Întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – “Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” – Horezu, județul Vâlcea, 22 aprilie 2019
20.09.2018 – Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs, Râmnicu Vâlcea, 11 septembrie 2018
11.03.2019 – Comunicat de presă – A doua întâlnire în cadrul proiectului CLAY, Limoges, Franța 08.08.2018 – CLAY „Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs”
Denumire program: INTERREG EUROPE Denumire proiect: „Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune” Durata: 2018-2023 / faza 1 (36 luni) + faza 2 (24 luni) Proiectul DeCarb – „Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune” este co-finanțat prin Programul INTERREG EUROPE 2014-2020 – apelul nr. 3 (2017) și se implementează începând cu data de 1 iunie 2018. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă atenuarea impactului economic și social al schimbării energiei cu emisii reduse de carbon asupra regiunilor implicate în lanțurile de valori ale cărbunelui, prin corelarea tranziției între energia curată și creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Impact estimat: – creșterea capacității autorităților publice de a stimula dezvoltarea entităților active în domeniul cărbunelui și de a menține securitatea și stabilitatea energetică; – sprijinirea creării de locuri de muncă pentru a contracara contracția industriei cărbunelui, pentru a identifica nevoile de recalificare a forței de muncă și pentru a propune folosirea terenurilor după exploatare; – promovarea dialogului public pentru a rezolva conflictele și pentru a construi un consens în ceea ce privește tranziția cu energie curată; – creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța planificării viitoare și a măsurilor de punere în aplicare a noului mix energetic al UE. Proiectul a fost depus prin intermediul unui consorțiu format din nouă entități, după cum urmează:  Parteneri:
 1.  Agenția pentru Dezvoltare Regională Stara Zagora – lider de proiect (Bulgaria) – //www.szeda.eu/en/
 2.  Regiunea Lodzkie (Polonia) – //www.lodzkie.pl/
 3.  Agenția Regională pentru Energie Eszak – Alfold Nonprofit Ltd. (Ungaria) – //www.enerea.eu/index.php/en/
 4.  Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (România) – www.adroltenia.ro
 5.  Ministerul Economiei și Energiei, Statul Brandenburg (Germania) – //mwe.brandenburg.de/de/bb1.c.477963.de
 6.  House of Energy (Danemarca) – //house-of-energy.dk/
 7.  Asociația Regională a Guvernelor Locale din Macedonia de Vest (Grecia) – //www.peddm.gov.gr/
 8.  Agenția pentru Energie din Savinjska, Saleska și regiunea Koroska (Slovenia) – //kssena.si/
 9.  Agenția pentru Energie din Extremadura (Spania) – //www.agenex.net/es/
Proiectul DeCarb este co-finanțat în proporție de cca. 1,54 milioane de euro prin Programul INTERREG EUROPE 2014-2020, din Fondul European de Dezvoltare Regională. Website: //www.interregeurope.eu/decarb/ Contact: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, strada Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova Telefon: 0251.412780 E-mail: office@adroltenia.ro;  lavinia.cretu@adroltenia.ro Pagina oficială – Parlamentul European //www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18315/energie-noi-obiective-ambitioase-pentru-regenerabile-si-eficienta-energetica  ______________________________________________________________________________ 21.10.2021 – Întâlnire a partenerilor proiectului „Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune”, finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2014-2020, INTERNATIONAL WORKSHOP LABOUR RE-SKILLING NEEDS IN ECONOMIES AFFECTED BY DECARBONISATION, Aalborg, Danemarca 8-9 septembrie 2021
31.05.2021 – “DECARBONISATION” INFO-DAY, eveniment de diseminare a rezultatelor în cadrul proiectului DeCarb – „Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune” – 26 mai 2021, Craiova
24.05.2021 – Eveniment de Dialog Social DeCarb – Decarbonization Info Day Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia va organiza evenimentul de dialog social cu actorii regionali relevanți în domeniul energiei verzi și al exploatării cărbunelui, în data de 26.05.2021. Evenimentul organizat în cadrul proiectului DeCarb – „ Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune” este deschis publicului larg și va aborda problemele actuale de interes atât pentru cetățeni, cât și pentru IMM-uri, autoritățile locale, naționale și europene. De asemenea, în cadrul evenimentului, vor fi diseminate rezultatele implementării proiectului DeCarb. Principalele teme de dezbatere vor aborda: • nevoile de dezvoltare ale stakeholderilor din sectorul energetic; • acțiuni realizate în vederea îmbunătățirii şi/sau reorientării instrumentelor de politică în vederea abordării politicii de decarbonizare realizat în cadrul proiectului DeCarb; • nevoile stakeholderilor pe perioada de tranziție. Având în vedere că majoritatea participanților și invitaților sunt de naționalitate română, limba în care se va desfășura evenimentul va fi limba română. Evenimentul va avea loc în data de 26 mai 2021, începând cu ora 10:30, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Aleea Teatrului, nr.1, municipiul Craiova, judeţul Dolj și în mediul virtual, prin intermediul platformei Cisco Webex. Înscrierile se pot realiza online, la adresa //www.old.adroltenia.ro/formular/ În urma confirmării participării, veți primi un mesaj cu informațiile privind logarea online prin intermediul platformei Cisco Webex. Contact: mihaela.lupancescu@adroltenia.ro,  laura.buzatu@adroltenia.ro 21.05.2021 – Întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului DeCarb – Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune”
27.11.2020 – “New Energy Mix” – Eveniment de Dialog Social privind tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon
18.11.2020 – Cea de-a cincea întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului DeCarb – „Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune”
05.11.2020 – Eveniment de dialog social privind economia cu emisii reduse de carbon
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia organizează la Turceni, județul Gorj, evenimentul de dialog social „New Energy Mix”, în data de 12 noiembrie 2020. Evenimentul organizat în cadrul proiectului DeCarb – „Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune” este deschis publicului larg și va aborda problemele actuale de interes atât pentru cetățeni, cât și pentru autoritățile locale, naționale și europene. Locul desfășurării: Pensiunea Yda – Sala de conferințe, strada Iancu Popilian, nr. 1A, orașul Turceni, județul Gorj Principalele subiecte care vor fi abordate:
 • „Nou mix energetic”;
 • nevoia de restituire a mediului și restaurarea terenurilor și posibile utilizări ale terenului după exploatare;
 • impactul socio-economic preconizat de la eliminarea treptată a activităților bazate pe cărbune;
 • alternative economice după eliminarea treptată a activităților cu consum intensiv de cărbune în regiunile partenere.
Se vor reuni speakeri din cadrul companiilor producătoare de energie, mediul de afaceri și mediul academic: – Cristina Cilibiu, primarul orașului Turceni – Liviu Ruienaru, Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică – Sebastian Enaghe, director dezvoltare afaceri MONSSON-PLC, Monsson Operation GmbH – Gloria Popescu, Institutul de Studii și Proiecte Energetice – Ion Iordache, președintele grupului de acțiune locală „Sudul Gorjului” – Adrian Petrescu, Complexul Energetic Oltenia – Ion Ciocea, primarul orașului Bustuchin, administrator al parcului fotovoltaic Având în vedere faptul că majoritatea participanților și invitaților sunt de naționalitate română, limba în care se va desfășura evenimentul va fi limba română. Evenimentul va reuni reprezentanți ai administrației publice, companii producătoare de energie, universități, ONG-uri și publicul larg. „New Energy Mix” – eveniment de dialog social va avea loc față în față, precum și online, pe platforma CISCO WEBEX. Formularele de înscriere sunt disponibile la //www.old.adroltenia.ro/decarb/ În urma confirmării participării, veți primi un mesaj cu informațiile privind logarea online prin intermediul platformei Cisco Webex. Contact: telefon: +40251.412.780, office@adroltenia.ro,  laura.buzatu@adroltenia.ro 21.10.2020 – În data de 12 noiembrie 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia organizează la Turceni, județul Gorj, evenimentul de dialog social New Energy Mix.
Evenimentul organizat în cadrul proiectului DeCarb este dechis publicului larg și va aborda teme actuale și de interes atât pentru cetățeni, cât și pentru autoritățile de la nivel local, național și european. Principalele teme care vor fi abordate:
 • „Noul mix energetic”;
 • restaurarea terenurilor și posibile utilizări ale terenului după exploatare;
 • impactul socio-economic preconizat de la eliminarea treptată a activităților bazate pe cărbune;
 • alternative economice după eliminarea treptată a activităților cu consum intensiv de cărbune în regiunile partenere.
Evenimentul se va desfășura atât față în față, cât și online, pe platforma CISCO WEBEX. Formularele de înregistrare sunt disponibile mai jos. Contact: telefon: 0251.412.780, office@adroltenia.ro 11.05.2020 – DeCarb Newsletter nr.4 NEWSLETTER VOL. 4 – MaI 2020 INFODAY- Eveniment de informare privind decarbonizarea și tranziția justă către o economie cu emisii reduse de carbon 21.11.2019 – Cea de-a treia întâlnire cu actorii regionali relevanți în cadrul proiectului DeCarb – „Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune”
06-07.11.2019 – Atelier interregional și vizită de studiu cu privire la restaurarea terenurilor postminiere în Cottbus, Brandenburg, Germania
28.06.2019 – România, punctul de plecare pentru turneul Greenpeace de promovare a energiei verzi Rainbow Warrior, nava-fanion a Greenpeace, a ancorat în România între 29 mai – 2 iunie, pentru a semnala legătura dintre modul în care producem energie în prezent și schimbarea climei planetei. Portul Constanța e prima oprire dintr-un tur de 5 luni, care promovează soluțiile energetice curate și solicită acțiuni decisive din partea liderilor europeni. Rainbow Warrior călătorește pe oceane și mări pentru a susține proiecte științifice sau pentru a protesta față de marii poluatori. Este o platformă de conectare a celor care cred că pot și vor să ajute planeta. Rainbow Warrior e și una dintre cele mai „verzi” nave din lume: folosește preponderent velele pentru deplasare, nu deversează deșeuri în mare, iar materialele folosite pentru construirea sa au fost alese doar din surse ce respectă normele etice ale Greenpeace. Pentru că România este încă tributară energiei pe cărbune, nava fanion a Greenpeace vine în România cu un mesaj extrem de puternic: stop cărbune, folosiţi energie curată! „Ne dorim un plan curajos din partea statului român pentru reducerea utilizării combustibililor fosili. Mai multe ţări membre ale UE au stabilit deja un traseu pentru eliminarea cărbunelui din sectorul energetic. România, din contră, sprijină acest sector foarte poluant pentru planetă şi sănătatea oamenilor, permiţând funcţionarea termocentralelor care nu respectă normele europene. Termenul ferm solicitat de noi pentru închiderea producţiei de energie pe cărbune este 2030“, declară Alin Tănase, coordonator de campanii Greenpeace România. Greenpeace România arată că eliminarea cărbunelui din mixul energetic este, astfel, o prioritate. România trebuie să elaboreze un plan pentru închiderea treptată a minelor şi termocentralelor pe cărbune, poluante şi ineficiente, cu stabilirea unor măsuri clare pentru a ajuta zonele dependente de această industrie în declin să migreze spre alte oportunități economice. De asemenea, este nevoie ca România să folosească potenţialul de energie regenerabilă pe care îl are şi să-şi încurajeze cetăţenii să devină producători de energie (prosumatori), prin crearea unui mediu favorabil pentru investiţii.
Sursa: Green Peace Romania 17.05.2019 – Cea de-a doua întâlnire cu actorii regionali relevanți în cadrul proiectului DeCarb – „Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune”
23.04.2019 – Participare DeCarb la evenimentul Energynomics.ro, Politici, soluții tehnice și soluții de finanțare pentru eficiență energetică (Constanța, 3 aprilie 2019) 07.01.2019 – Newsletter si Brosura Decarb: 20.09.2018 – Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune, 3 septembrie 2018, Târgu Jiu, județul Gorj 20.09.2018 – Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune, finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2014-2020, Stara Zagora – Bulgaria, 27-28 iunie 2018
08.08.2018 – Sprijinirea tranziției în domeniul energiei verzi a regiunilor din UE care exploatează cărbune
Proiecte de succes
Denumire program: INTERREG EUROPE Titlu proiectului: SMEPlus „Îmbunătățirea instrumentelor de politică în vederea creșterii eficienței energetice a IMM-urilor industriale” (Improving policy instruments to increase the energy efficiency in industrial SMEs) Durata: 2019-2022 / faza 1 (24 luni) + faza 2 (12 luni) Proiectul SMEPlus (PGI05899) este cofinanțat prin programul INTERREG EUROPE 2014-2020, apelul nr. 4 (2018) și se derulează începând cu data de 1 august 2019. Proiectul a fost depus prin intermediul unui consorțiu format din șapte entități, după cum urmează: Parteneri: 1. Universitatea din Gävle, Suedia (Högskolan i Gävle) – Lider de proiect: //hig.se/ 2. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, România – (South-West Oltenia Regional Development Agency) – Partener 2: //www.old.adroltenia.ro/ 3. Provincia Groningen, Olanda (Provincie Groningen) – Partener 3: www.provinciegroningen.nl 4. Guvernul La Rioja, Spania (Gobierno de la Rioja) – Partener 4: www.larioja.org 5. Casa de Energie e.V., Germania (House of Energy e.V.) – Partener 5: www.house-of-energy.org 6. Organismul pentru Management Regional Burgenland gmbH, Austria (Regionalmanagement Burgenland GmbH) – Partener 6: www.rmb.at 7. Ministerul Dezvoltării Economice, Italia (Ministero dello Sviluppo Economico) – Partener 7: //www.sviluppoeconomico.gov.it Obiective: principala provocare a proiectului o reprezintă creșterea eficienței energetice a IMM-urilor. Parlamentul European a stabilit un obiectiv obligatoriu de a crește, cu minimum 35%, eficiența energetică până în anul 2030, comparativ cu nivelul din 2005, în toate statele membre. Prin urmare, partenerii proiectului își propun să împărtășească bunele practici pentru a identifica soluții optime care să contribuie la atingerea obiectivului stabilit. Schimbul de experiență și know-how cu actorii relevanți, reprezintă cea mai bună modalitate de a găsi soluții pentru a crește implicarea IMM-urilor industriale în îmbunătățirea eficienței energetice. Prin urmare, parteneriatul constituit prin proiect va contribui la: – îmbunătățirea politicilor energetice prin schimbul și compararea instrumentelor de politică regională din cele șapte regiuni; – elaborarea la comun a unor planuri de acțiune pentru politicile regionale care să sprijine implementarea programelor de eficiență energetică și să valorifice potențialul IMM-urilor din sectorul industrial; – schimbul de informații și experiență care să contribuie la sprijinirea părțile interesate (stakeholderi) în implementarea planurilor de acțiune regionale stabilite pentru depășirea barierelor. Activitățile proiectului vizează: – creșterea interesului IMM-urilor industriale pentru participarea la programele de politică în domeniul eficienței energetice; – sprijinirea programelor eficiente de punere în aplicare a politicilor privind eficiența energetică a IMM-urilor industriale; – să contribuie la integrarea măsurilor de politică legate de energie din alte sectoare în sfera de lucru a IMM-urilor industriale. Proiectul SMEPlus beneficiază de o cofinanțare în proporție de 1.171.830 euro prin Programul INTERREG EUROPE 2014-2020, din Fondul European de Dezvoltare Regională. Date de contact: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Strada Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, județul Dolj Telefon: 0251.412.780 e-mail: office@adroltenia.ro Pagină website SMEPlus: //www.interregeurope.eu/smeplus/ 03.03.2022 – Comunicat de presă – Îmbunătățirea instrumentelor de politică în vederea creșterii eficienței energetice a IMM-urilor industriale 16.09.2020 – Comunicat de presă Comunicat_SMEPlus atelier de lucru Informare Atelier de lucru online în cadrul proiectului SMEPlus „Îmbunătățirea instrumentelor de politică în vederea creșterii eficienței energetice a IMM-urilor industriale”
11.05.2020 – Comunicat de presă Proiectul SMEPlus – Interreg Europe 29.01.2020 – Prima întâlnire de lucru organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în cadrul proiectului SMEPlus, la Craiova, în data de 29 ianuarie 2020
25.11.2019 – ”SMEPlus – Îmbunătățirea instrumentelor de politică în vederea creșterii eficienței energetice a IMM-urilor industriale”
RECREATE – Stimularea competitivității IMM-urilor din regiune ce activează în domeniul transportului Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de membru al unui Consorțiu format din 5 parteneri, implementează proiectul RECREATE  – Stimularea competitivității IMM-urilor din regiune ce activează în domeniul transportului. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg Europe, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.1 – Îmbunătățirea competitivității politicilor pentru IMM-uri. Membrii Consorțiului sunt: Universitatea din Coventry – UK (lider de proiect), Regiunea Campania – Italia, Agenția pentru dezvoltare a regiunii Egeea de Sud – Grecia, Centrul pentru Inovare din Lituania și ADR SV Oltenia – România. Obiectivul general al proiectului RECREATE este de a îmbunătăți politicile pentru a spori competitivitatea IMM-urilor din domeniul transporturilor. 26.09.2022 – ADR SV Oltenia a participat la evenimentele externe: a 6-a Conferință privind Mobilitatea Urbană Sustenabilă «Energie Smart pentru Transport Smart» și Întâlnirea de lucru a Partenerilor în cadrul proiectului RECREATE Comunicat Eveniment RECREATE -Skiathos-sept 2022 (32 downloads) 08.04.2022 – A 8-a întâlnire a Grupului Partenerial Local în cadrul proiectului RECREATE Comunicat-RECREATE-Viodeoconferinta Craiova -23 Mart 2022 (36 downloads)Comunicat-RECREATE-Videoconferinta Calarasi 30 Mart 2022 (31 downloads)
08.03.2022 – „Newsletter nr. 6” referitor la activitățile de implementare a Proiectului RECREATE – „Stimularea competitivităţii IMM-urilor regionale ce activează în domeniul transportului” eNewsletter 6-RECREATE-Ro (33 downloads) 26.11.2021 – A 7-a întâlnire a Grupului Partenerial Local în cadrul proiectului RECREATE 28.09.2021 – Manualul de Bune Practici în cadrul proiectului RECREATE 04.08.2021 – A 6-a întâlnire a Grupului Partenerial Local în cadrul proiectului RECREATE 14.05.2021 – „Newsletter nr. 5” referitor la activitățile de implementare a Proiectului RECREATE – „Stimularea competitivității IMM-urilor regionale ce activează în domeniul transportului” 26.11.2020 – A 5-a Întâlnire a Grupului Partenerial Local în cadrul proiectului RECREATE 26.11.2020 – Newsletter 4 – „Stimularea competitivității IMM-urilor regionale ce activează în domeniul transportului” 10.08.2020 – Realizarea Raportului RECREATE privind Competitivitatea IMM-urilor din transport 10.08.2020 – A 4-a întâlnire a Grupului Partenerial Local în cadrul proiectului RECREATE 23.07.2020 – Newsletter 3 – „Stimularea competitivității IMM-urilor regionale ce activează în domeniul transportului” 3.12.2019 – Newsletter 2 – Activitățile de implementare a proiectului RECREATE – „Stimularea competivității IMM-urilor regionale ce activează în domeniul transportului”
8.11.2019 – Comunicat de presă RECREATE – eveniment extern la Vratsa, Bulgaria
22.10.2019 – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a organizat o vizită de studiu la Craiova, în cadrul proiectul RECREATE – „Stimularea competitivității IMM-urilor din regiune ce activează în domeniul transportului”
10.06.2019 – RECREATE – „Stimularea competitivității IMM-urilor din regiune ce activează în domeniul transportului” Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de membru al unui Consorțiu format din 5 parteneri, implementează proiectul RECREATE – „Stimularea competitivității IMM-urilor din regiune ce activează în domeniul transportului”. Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg Europe, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.1 – Îmbunătățirea competitivității politicilor pentru IMM-uri.
Membrii Consorțiului sunt:
 1. Universitatea din Coventry – (lider de proiect) (Marea Britanie) – //www.coventry.ac.uk/business/our-services/coventry-university-group/coventry-university-enterprises-limited/
 2. Regiunea Campania (Italia) – //www.regione.campania.it/
 3. Agenția pentru Dezvoltare a Regiunii Egeea de Sud (Grecia) – //www.readsa.gr/
 4. Centrul pentru Inovare din Lituania (Lituania) – //lic.lt/
 5. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (România) – //www.old.adroltenia.ro/
Obiectivul general al proiectului RECREATE este de a îmbunătăți politicile pentru a spori competitivitatea IMM-urilor din domeniul transporturilor. Proiectul RECREATE este co-finanțat cu suma de cca. 1,10 milioane de euro prin Programul INTERREG EUROPE 2014-2020, din Fondul European de Dezvoltare Regională. Website: //www.old.adroltenia.ro/recreate/ Contact: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Strada Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova Telefon: 0251.412.780 E-mail: office@adroltenia.ro 08.10.2019 Vizită de studiu și workshop tematic organizate de ADR SV Oltenia la Craiova în cadrul Proiectului RECREATE 15.05.2019 – Newsletter nr. 1 – Proiectul Recreate – „Stimularea competitivității IMM-urilor regionale ce activează în domeniul transportului” RECREATE-Newsletter-01-Vers-RO.pdf (176 downloads) 02.08.2018 – Comunicat de presă nr.1

solicită informații

Întreabă-ne! Ne străduim să răspundem în cel mai scurt timp solicitărilor primite! Suntem transparenți, corecți și receptivi la nevoile beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiune!

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Ținând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informăm că datele dumneavoastră de contact se afla în baza de date a ADR Sud-Vest Oltenia fiind obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de solicitant de informații, solicitant de fonduri, abonat la publicațiile electronice, prestator de servicii sau furnizor al ADR Sud-Vest Oltenia, ca urmare a înregistrării pentru participare la un eveniment sau ca urmare a colectării lor la secțiunea „Contact” pe site-urile gestionate de ADR Sud-Vest Oltenia.

Deoarece ADR Sud-Vest Oltenia prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu activitățile noastre, dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

În cazul în care NU mai doriți să fiți informat despre serviciile și evenimentele ADR Sud-Vest Oltenia, vă rugăm să transmiteți o solicitare pentru DEZABONARE la adresa dpo@adroltenia.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Vi se aplică secțiuni diferite dacă sunteți abonat, beneficiar de fonduri derulate prin Agenție, ați transmis solicitări de informații, ați apelat la serviciile noastre derulate prin proiecte cu finanțare europeană sau dacă ați participat la evenimente.  Am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum vă puteți exercita drepturile de rectificare, restricționare și ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

ADR Sud-Vest Oltenia este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. ADR Sud-Vest Oltenia nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

Unde sunt stocate datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate la sediile ADR Sud-Vest Oltenia:

 • Aleea Teatrului, nr. 1, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
 • Aleea Teatrului, nr. 4, bl. T2, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
 • Calea Severinului, nr. 27, clădirea Novobuilding, Craiova, jud. Dolj;
 • Birou Regional Slatina – Str. Mănăstirii, nr. 1 bis, cod poștal 230038, Slatina, jud. Olt;
 • Birou Regional Râmnicu Vâlcea – Str. General Praporgescu, nr. 1, cod poștal 240595, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea;
 • Birou Regional Târgu Jiu – Str. Victoriei, nr. 2-4, cod poștal 210165, Târgu Jiu, jud. Gorj;
 • Birou Regional Drobeta-Turnu Severin – Str. Traian, nr. 89, cod poștal 220134, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți.

Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul direcțiilor ADR Sud-Vest Oltenia. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara ADR Sud-Vest Oltenia. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta ADR Sud-Vest Oltenia, care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de ADR Sud-Vest Oltenia, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare de informații nerezolvată;

* aveți o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată;

* aveți un proiect în derulare, monitorizat de către ADR Sud-Vest Oltenia;

* ați avut un proiect în derulare, care se află în monitorizare ex-post;

* dacă ați încheiat un contract de achiziție cu ADR Sud-Vest Oltenia, vor fi păstrate datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;

*dacă ați depus o cerere de finanțare la ADR Sud-Vest Oltenia;

*dacă sunteți salariat al ADR Sud-Vest Oltenia.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. ADR Sud-Vest Oltenia nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailing-ului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailing-ului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare studii, analize.

Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail cu publicațiile electronice editate, din subsol unsuscribe;

* prin transmiterea unui e-mail la dpo@adroltenia.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca ADR Sud-Vest Oltenia să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, ADR Sud-Vest Oltenia va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim;

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, ADR Sud-Vest Oltenia trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

* dacă ADR Sud-Vest Oltenia nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile? Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa dpo@adroltenia.ro.

Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa dpo@adroltenia.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la sediul nostru din Craiova, Aleea Teatrului, nr. 1, sau prin e-mail, la adresa dpo@adroltenia.ro, ori telefonic la numărul: 0251 416 869.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica imediat orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.

 

Finanțări europene

Programe active

PTJ

POS

PNRR

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Planificare regională

Studii și analize regionale

evenimente
No event found!

părerea ta contează

Așteptăm să ne transmiți comentarii și observații care pot contribui la îmbunătățirea activității ADR Sud-Vest Oltenia. Toate mesajele ajung la directorul general al instituției, astfel că poți fi sigur că părerea ta contează. 

Sprijinirea beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud-Vest Oltenia este preocuparea noastră principală. Tocmai de aceea, ne străduim să fim tot mai buni, proces la care și tu poți contribui! 

Cataloage de finanțare

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Programe active

POTJ

POS

PNRR

COLLECTIONS

WOMEN

MEN

Skip to content