• Home
  |
 • Planificare regională

Planificare regională

În ședința din 03.08.2022, Consiliul pentru Dezvoltare Regională a aprobat Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Anterior aprobării, Planul a fost avizat în ședința Comitetului Regional pentru Planificare din 01.07.2022. Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile și acțiunile-cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își prioritizează nevoile de dezvoltare și investițiile în domeniul economic și social. Documentul cuprinde informații analizate pe baza datelor statistice disponibile și are ca anexă portofoliul regional de proiecte consolidat, ce trasează necesarul și tipurile de investiții care vor fi finanțate din viitorul Program Regional sau din alte programe operaționale și surse de finanțare, în concordanță cu prioritățile regiunii, direcțiile de acțiune și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare.
Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Marilena Alecu, director Direcția PRC, e-mail: programare@adroltenia.ro, sau de către doamna Magda Lungu, șef Departament GP, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro, telefon/fax: 0251/412.780.

PDR-SV Oltenia 2021-2027 august 2022 (176 downloads)
Anexe la PDR-SV Oltenia august 2022 (68 downloads)
Portofoliu-complet-actualizat_ (66 downloads)

15.03.2022 – ADR SV OLTENIA A PUBLICAT VERSIUNEA ACTUALIZATĂ A PLANULUI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (PDR) SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

ADR Sud-Vest Oltenia a publicat versiunea actualizată a Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2021-2027, la finalul unui proces complex de analiză a contextului european și național, a principalilor indicatori socio-economici ai regiunii, de definitivare a Strategiei pentru Dezvoltare Regională și centralizare a observațiilor și propunerilor de îmbunătățire primite de la partenerii regionali.

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile și acțiunile-cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își prioritizează nevoile de dezvoltare și investițiile în domeniul economic și social.

Actuala versiune cuprinde informații reactualizate pe baza ultimelor date statistice disponibile și are ca anexă portofoliul regional de proiecte consolidat, ce trasează necesarul și tipurile de investiții care vor fi finanțate din viitorul Program Regional sau din alte programe operaționale și surse de finanțare, în concordanță cu prioritățile regiunii, direcțiile de acțiune și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare.

Documentul actualizat și anexele pot fi descărcate de la link-urile de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire pot fi transmise prin e-mail la adresele: office@adroltenia.ro și magda.lungu@adroltenia.ro.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Marilena Alecu, director Direcția PRC, e-mail: programare@adroltenia.ro, sau de către doamna Magda Lungu, șef Departament GP, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro, telefon/fax: 0251/412.780.

PDR-2021-2027-actualizat-ianuarie-2022 (284 downloads)
Anexa 3.1. Influența orașelor din fiecare județ (97 downloads)
Anexa 3.2-Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare in Reg SV Oltenia (58 downloads)
Anexa 3.3.GAL-uri din Regiunea Sud-Vest (63 downloads)
Anexa 4.3.1 Rata de ocupare a resurselor de muncă pe regiuni (70 downloads)
Anexa 4.3.2 – Rata șomajului (%) pe sexe și regiuni de dezvoltare din România 2005-2017 (50 downloads)
Anexa 4.3.3 Rata de activitate a resurselor de muncă (%) pe sexe,reg.de dezv,varsta 15-64 ani (46 downloads)
Anexa 5.1.1 Conexiunea Regiunii Sud-Vest Oltenia cu axele TEN-T (55 downloads)
Anexa 6.1 Profilul teritorial al rețelei de distributie a apei potabile (43 downloads)
Anexa 6.2-Lungime retea apa potabila-Rg SV Oltenia (35 downloads)
Anexa 6.3 Evolutia rețelei de distribuție a apei potabile în regiunea Sud-Vest Oltenia. (39 downloads)
Anexa 7.2 Top 20 localități din județe după principalii indicatori economici (66 downloads)
Anexe 9. Agricultura (48 downloads)Portofoliu complet actualizat dec 2021_ (62 downloads)

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) al regiunii Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansat în consultare publică

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic și social.

PDR reprezintă atât o reflectare a nevoilor de dezvoltare a regiunii, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente față de regiunile mai dezvoltate din UE, cât și un instrument de prioritizare a investițiilor în regiune.

Planul va avea ca anexă portofoliul de proiecte relevante la nivel regional, aflat momentan în lucru, ce va stabili necesarul și tipurile de investitii care vor fi finanțate din viitoarele Programe Operaționale sau alte surse de finanțare, în concordanță cu prioritățile regiunii, direcțiile de acțiune și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare.

Documentul poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise prin e-mail la adresele:programare@adroltenia.ro și magda.lungu@adroltenia.ro. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Magda Lungu, șef Departament PM POR, telefon/fax: 0251/412780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro.

Conform angajamentelor asumate cu Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, fiecare regiune de dezvoltare contribuie la realizarea documentelor naționale de programare și la stabilirea propriei strategii de dezvoltare, prin realizarea Planului de Dezvoltare Regională, document elaborat sub coordonarea Agențiilor pentru Dezvoltare Regională și aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională.

În baza Memorandumului Guvernului din 13 iunie 2012 și a Regulamentului – Cadru pentru organizarea și funcționarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, a fost constituit Comitetul Regional de Planificare Sud-Vest Oltenia (CRP SV Oltenia), structură coordonată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, care asigură și secretariatul.

În componența CRP SV Oltenia intră prefecturile din cele cinci județe ale regiunii, autoritățile publice locale (consilii județene, consilii locale), servicii deconcentrate ale instituțiilor publice centrale, institute de cercetare și instituții de învățământ superior, precum și parteneri economici și sociali.

CRP avizează:

 • analizele economice şi sociale elaborate în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare regionale a PDR, precum şi concluziile privind problemele majore identificate la nivel regional, elaborate pe baza documentelor adoptate în grupurile de lucru județene şi tematice;
 • strategia pentru atingerea obiectivelor prioritare de dezvoltare din PDR;
 • programarea financiară orientativă a obiectivelor prioritare de dezvoltare;
 • proiectul PDR care va fi supus aprobării CDR;
 • rapoartele strategice de monitorizare a PDR, care vor fi supuse aprobării CDR;
 • lista indicativă a proiectelor strategice din PDR identificate la nivelul regiuni Sud-Vest Oltenia.

Mai multe detalii, aici:

Regulament CRP SV 2013
Tabel Membri CRP SV 2013

SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

8.10.2021 – Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2021-2027, document strategic cu rol de corelare a politicilor în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării în regiune, a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională

Vineri, 1 octombrie 2021, în cadrul ședinței CDR, a fost aprobată versiunea finală a Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Strategia Regională de Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 propune un cadru coerent pentru investiții, care se concentrează pe susținerea start-up-urilor și IMM-urilor inovative, consolidarea și dezvoltarea infrastructurilor, capacităților și competențelor în materie de cercetare și inovare, stimularea cooperării între organizațiile publice de cercetare și industriile inovatoare.

Documentul final al Strategiei de Specializare Inteligentă pentru perioada 2021-2027, aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională al regiunii Sud-Vest, și portofoliul de proiecte corespunzător acesteia pot fi descărcate utilizând link-urile de mai jos:

portofoliu de proiecte RIS3 SV Oltenia (174 downloads)
Rezumat RIS3 SV Oltenia 2021-2027 (266 downloads)
Strategia RIS3 a Regiunii SV Oltenia

6.04.2021 – Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă – RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027, avizată de către Consorțiul Regional de Inovare

Strategia Regională pentru Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 a fost avizată de către Consorțiul Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia 2021-2027 în cadrul întâlnirii organizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în sistem de videoconferință, în data de 04.03.2021.

La eveniment au participat, alături de reprezentanții ADR SV Oltenia, instituții membre ale Consorțiului Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia, precum consiliile județene din regiune, primăriile municipiilor reședință de județ, reprezentanți ai mediului academic, precum Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Agronomie, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Automatică și Universitatea de Medicină și Farmacie.

Reuniunea s-a bucurat de prezența unor actori importanți ai ecosistemului regional de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic din regiune, membri ai CRI Sud-Vest Oltenia, precum ICMET Craiova, ICSI Râmnicu Vâlcea, IPA CIFATT, CTT INCESA, AroTT, Hightech Industry Park Craiova, Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, Clusterul Automotive și instituții reprezentative pentru mediul de afaceri regional, precum Asociația Generală a Inginerilor din România, Asociația Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017, Nextrom Industries S.R.L, Complexul Energetic Oltenia, UGIR – 1903, Softronic SA și Camera de Comerț și Industrie Dolj.

De asemenea, la întrunirea online a CRI Sud-Vest Oltenia 2021-2027, au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ai Filialei Craiova a Academiei de Științe Tehnice din România, Asociației Cluster ProECO Isverna, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri din județele Gorj și Vâlcea.

Domeniile cu potențial de specializare care au primit aviz favorabil în cadrul ședinței CRI sunt următoarele: Sisteme de transport, Inginerie Industrială și Materiale, Agro-Alimentar, Sănătate și Wellness, TIC și Digitalizare, Industrii Creative, economia verde și economia circulară fiind apreciate ca principii transversale, la fel de importante.

RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 urmărește încurajarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea companiilor inovative, valorificarea infrastructurilor de cercetare și stimularea parteneriatului dintre universități, institute de cercetare și companii, prin concentrarea resurselor în domenii cu potențial de specializare atent selecționate, în care regiunea noastră deține reale avantaje economice și competențe, pentru a face tranziția la o economie mai verde, mai incluzivă și rezilientă la schimbările climatice.

4.02.2021 – ADR Sud-Vest Oltenia publică spre consultare versiunea consolidată a Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027

ADR Sud-Vest Oltenia publică spre consultare versiunea consolidată a Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027, revizuită ca urmare a implementării observațiilor și recomandărilor Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene – JRC, în contextul sprijinului oferit pentru creșterea capacității regiunilor din România în elaborarea și implementarea programelor suport pentru inovare.

Strategia Regională de Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 urmărește încurajarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea companiilor inovative, valorificarea infrastructurilor de cercetare și stimularea parteneriatului dintre universități, institute de cercetare și companii, prin concentrarea resurselor în domenii cu potențial de specializare atent selecționate, în care regiunea noastră deține reale avantaje economice și competențe, pentru a face tranziția la o economie mai verde, mai incluzivă și rezilientă la schimbările climatice. Documentul poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire pot fi transmise prin e-mail la adresele: office@adroltenia.ro și magda.lungu@adroltenia.ro. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Magda Lungu, șef Departament PM POR, telefon/fax: 0251/412.780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro.

Pentru mai multe detalii, dați clic aici

27.10.2020 – Forma consolidată a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3) a regiunii Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansată în consultare publică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia lansează în consultare publică forma consolidată a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3) a Regiunii Sud-Vest Oltenia, document strategic cu rol de coordonare a politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în regiune pentru perioada 2021-2027.

Elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă reprezintă o precondiție pentru accesarea finanțărilor europene disponibile în cadrul Obiectivului de politică 1 „O Europă mai inteligentă” aferent noii Politici de Coeziune a UE și se bazează pe parteneriatul regional între ADR Sud-Vest Oltenia și toți actorii-cheie regionali, relevanți în identificarea nevoilor reale de dezvoltare a regiunii și în stabilirea direcțiilor prioritare specifice domeniului CDI.

Documentul consolidat poate fi consultat și descărcat accesând link-ul de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire pot fi transmise prin email la adresele: office@adroltenia.ro și magda.lungu@adroltenia.ro. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Magda Lungu, șef Departament PM POR, telefon/fax: 0251/412.780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro

Pentru mai multe detalii, dați clic aici

09.10.2020 – ADR Sud-Vest Oltenia publică spre consultare partea de analiză a contextului regional și potențialul de inovare, analiza domeniului CDTT și analiza SWOT, aferente Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS3) Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2021-2027

Strategia Regională de Specializare Inteligentă RIS3 Sud-Vest Oltenia 2021-2027 urmărește încurajarea spiritului antreprenorial, dezvoltarea companiilor inovative, valorificarea infrastructurilor de cercetare și stimularea parteneriatului între universități, instituții de cercetare și companii, prin concentrarea resurselor în domenii cu potențial de specializare atent selecționate, în care regiunea deține reale avantaje economice și competențe, pentru a face tranziția la o economie mai verde, incluzivă și rezilientă la schimbările climatice.

Prima versiune a documentului poate fi descărcată accesând link-ul de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire pot fi transmise prin e-mail la adresele: office@adroltenia.ro și magda.lungu@adroltenia.ro. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Magda Lungu, șef Departament PM POR, telefon/fax: 0251/412.780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro

Document în lucru

 • Consorțiul Regional de Inovare Sud-Vest Oltenia
 • Grupuri de descoperire antreprenorială

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a realizat o serie de studii și strategii cu tematică diversă, având ca scop analiza și evaluarea obiectivă a potențialului de creștere a regiunii, evidențierea unei viziuni globale asupra stadiului de dezvoltare a acesteia, pe diverse domenii economice, precum și fundamentarea procesului de planificare strategică a dezvoltării regiunii Sud-Vest Oltenia.

Studiu privind dezvoltarea socio-economică a regiunii Sud-Vest Oltenia, în perspectiva elaborării documentelor de programare 2021-2027

Studiul „Strategia regională de inovare pentru specializare inteligentă a regiunii Sud – Vest Oltenia’’, elaborat de SC ACZ Consulting SRL în cadrul proiectului „Implementarea Programului Operațional Regional în regiunea Sud-Vest Oltenia în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 iulie 2015’’, POR, Axa Prioritară 6 Asistență Tehnică, DMI 6.1.

Studiu Strategia Regională de Specializare Inteligentă.pdf

Studiul privind transportul și mobilitatea în cadrul regiunii Sud-Vest Oltenia, elaborat de Universitatea din Pitești în cadrul proiectului „Implementarea Programului Operațional Regional în regiunea Sud-Vest Oltenia în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 iulie 2015’’.

Studiu Transport și Mobilitate SVO

Studiu Mediul de Afaceri

Studiu privind implementarea POR – VARIANTA FINALĂ – 29 DEC 2010

STUDIU TURISM

STUDIU_ORAȘE

solicită informații

Întreabă-ne! Ne străduim să răspundem în cel mai scurt timp solicitărilor primite! Suntem transparenți, corecți și receptivi la nevoile beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiune!

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Ținând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informăm că datele dumneavoastră de contact se afla în baza de date a ADR Sud-Vest Oltenia fiind obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de solicitant de informații, solicitant de fonduri, abonat la publicațiile electronice, prestator de servicii sau furnizor al ADR Sud-Vest Oltenia, ca urmare a înregistrării pentru participare la un eveniment sau ca urmare a colectării lor la secțiunea „Contact” pe site-urile gestionate de ADR Sud-Vest Oltenia.

Deoarece ADR Sud-Vest Oltenia prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu activitățile noastre, dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

În cazul în care NU mai doriți să fiți informat despre serviciile și evenimentele ADR Sud-Vest Oltenia, vă rugăm să transmiteți o solicitare pentru DEZABONARE la adresa dpo@adroltenia.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Vi se aplică secțiuni diferite dacă sunteți abonat, beneficiar de fonduri derulate prin Agenție, ați transmis solicitări de informații, ați apelat la serviciile noastre derulate prin proiecte cu finanțare europeană sau dacă ați participat la evenimente.  Am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum vă puteți exercita drepturile de rectificare, restricționare și ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

ADR Sud-Vest Oltenia este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. ADR Sud-Vest Oltenia nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

Unde sunt stocate datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate la sediile ADR Sud-Vest Oltenia:

 • Aleea Teatrului, nr. 1, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
 • Aleea Teatrului, nr. 4, bl. T2, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
 • Calea Severinului, nr. 27, clădirea Novobuilding, Craiova, jud. Dolj;
 • Birou Regional Slatina – Str. Mănăstirii, nr. 1 bis, cod poștal 230038, Slatina, jud. Olt;
 • Birou Regional Râmnicu Vâlcea – Str. General Praporgescu, nr. 1, cod poștal 240595, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea;
 • Birou Regional Târgu Jiu – Str. Victoriei, nr. 2-4, cod poștal 210165, Târgu Jiu, jud. Gorj;
 • Birou Regional Drobeta-Turnu Severin – Str. Traian, nr. 89, cod poștal 220134, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți.

Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul direcțiilor ADR Sud-Vest Oltenia. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara ADR Sud-Vest Oltenia. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta ADR Sud-Vest Oltenia, care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de ADR Sud-Vest Oltenia, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare de informații nerezolvată;

* aveți o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată;

* aveți un proiect în derulare, monitorizat de către ADR Sud-Vest Oltenia;

* ați avut un proiect în derulare, care se află în monitorizare ex-post;

* dacă ați încheiat un contract de achiziție cu ADR Sud-Vest Oltenia, vor fi păstrate datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;

*dacă ați depus o cerere de finanțare la ADR Sud-Vest Oltenia;

*dacă sunteți salariat al ADR Sud-Vest Oltenia.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. ADR Sud-Vest Oltenia nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailing-ului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailing-ului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare studii, analize.

Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail cu publicațiile electronice editate, din subsol unsuscribe;

* prin transmiterea unui e-mail la dpo@adroltenia.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca ADR Sud-Vest Oltenia să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, ADR Sud-Vest Oltenia va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim;

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, ADR Sud-Vest Oltenia trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

* dacă ADR Sud-Vest Oltenia nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile? Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa dpo@adroltenia.ro.

Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa dpo@adroltenia.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la sediul nostru din Craiova, Aleea Teatrului, nr. 1, sau prin e-mail, la adresa dpo@adroltenia.ro, ori telefonic la numărul: 0251 416 869.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica imediat orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.

 

Finanțări europene

Programe active

PTJ

POS

PNRR

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Planificare regională

Studii și analize regionale

evenimente
No event found!

părerea ta contează

Așteptăm să ne transmiți comentarii și observații care pot contribui la îmbunătățirea activității ADR Sud-Vest Oltenia. Toate mesajele ajung la directorul general al instituției, astfel că poți fi sigur că părerea ta contează. 

Sprijinirea beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud-Vest Oltenia este preocuparea noastră principală. Tocmai de aceea, ne străduim să fim tot mai buni, proces la care și tu poți contribui! 

Cataloage de finanțare

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Programe active

POTJ

POS

PNRR

COLLECTIONS

WOMEN

MEN

Skip to content