• Ghiduri în consultare - Programul Regional Sud-Vest Oltenia
  • Ghiduri în consultare - Programul Tranziția Justă
  • Ghiduri în consultare - Programul Sănătate

Nr. crt.

Prioritate

Obiectiv specific, Operatiune - Acțiune

Perioadă consultare

Ghid

1

Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

OS 1.3; Intervenția 1 - Îmbunătațirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri, prin operațiuni dedicate, respectiv   

OS 1.4

25.08 – 18.09 2023

Ghidul Solicitantului - Îmbunătățirea competitivității și a inovării în Microîntreprinderi

15.06. – 07.07.2023

20.03. – 11.04.2023

Ghidul Solicitantului -Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri

OS 1.3; Intervenția 2 - Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor

industriale etc) cu impact la nivel regional Acțiunea A - Incubatoare de afaceri.

27.10. – 18.11.2023

Ghidul Solicitantului – Incubatoare de afaceri

OS 1.3; Intervenția 2 - Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și a parcurilor

industriale etc) cu impact la nivel regional Acțiunea C – Parcuri industriale

02-28.08.2023

Ghidul Solicitantului - Parcuri industriale

2

Prioritatea 2 – Digitizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor

OS 1.2; Acţiunea 2 – Digitalizare în folosul IMM-urilor

30.08 – 21.09.2023

Ghidul Solicitantului - Digitalizare în folosul IMM-urilor

OS 1.2; Acţiunea A - Digitalizare în folosul cetățenilor

26.10-17.11.2023

Ghidul Solicitantului - Digitalizare în folosul cetățenilor

3

Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional

OS 3.2; Acţiunea B - Soluții de descongestionare a traficului

06 – 28.02.2023

Ghidul Solicitantului - Solutii de decongestionare a traficului

4

Apel strategii teritoriale integrate pentru localități rurale

OS 5.2;

04 – 28.12.2023

Ghidului solicitantului pentru strategii rurale

Nr. crt.

Acțiune

Componentă

Perioadă consultare

Ghid

 

1

 

„Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”

 

„Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”

 

31.10 - 21.11.2023

 

Draft Ghidul solicitantului Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă

 

Proiect de schemă de ajutor de minimis - microîntreprinderi

2

„Sprijinirea tranziției forței de muncă”

„Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor”

08.11 - 29.11.2023

 

Draft Ghidul solicitantului Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor

Nr. crt.

Prioritate

Obiectiv specific/ Acțiune

Perioadă consultare

Ghid

 

1

Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Obiectiv Specific ESO4.11 - „Măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice – etapa I”

02-23.10.2023

Ghidul solicitantului screening pentru boli hepatice cronice – etapa I

2

Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Obiectiv Specific RSO4.5 - „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”

02-23.10.2023

Ghidul solicitantului ambulatorii pediatrie

3

Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Obiectiv Specific RSO4.5 - „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie”

02-23.10.2023

Ghidul solicitantului ambulatorii obstetrică ginecologie

4

Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Obiectiv Specific RSO4.5 - „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”

02-23.10.2023

Ghidul solicitantului ambulatorii programe de screening

5

Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate

Obiectiv Specific ESO4.11 - „Creșterea accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic: pacient cu accident vascular cerebral”

03-24.10.2023

Ghidul solicitantului îngrijire medicală pacienti cu AVC