Ordin privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul programelor din perioada 2021-2027

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor au emis un ordin pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă. Ordinul poate fi consultat AICI!

Sedinta Extraordinara – 25.09.2023

Sedinta Extraordinara a CDR SV Oltenia – Ordine de zi – 25.09.2023 Proces Verbal al Sedintei Extraordinare a CDR SV Oltenia – 25.09.2023

Ordinul nr. 1777/03.05.2023 al MIPE privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

În baza Ordinului nr. 1777/03.05.2023 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), au fost aprobate Structura-cadru a Ghidului solicitantului, Modelul-cadru al Cererii de finanțare, formatul și structura-cadru ale Declarației unice, formatul-cadru al Bugetului proiectului, conținutul-cadru al Raportului de progres, conținutul-cadru al Raportului de vizită. Documentele pot fi vizualizate mai jos: Ordinul nr. 1777-03.05.2023 Anexa 1 […]

Primul ghid de finanțare pentru mediul de afaceri din Oltenia, în consultare publică

21.03.2023 – UPDATE! Referitor la cap 3.5 Cuantumul cofinanțării acordate: “Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional pentru întreprinderile mici este de 75 %.” În consecință, la cap 4.2.1, lit A, pct. 4: “Contribuția minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional pentru întreprinderi mici este de […]