ROREG în parteneriat cu ADR Sud-Vest Oltenia anunță finalizarea proiectului ,,Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementăgrii FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”

În luna Decembrie 2023 Asociația ROREG în parteneriat cu ADR Sud-Vest Oltenia a finalizat implementarea proiectului “Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, COD SMIS 132349, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020, Axa Prioritară […]

Corrigendum-uri pentru apelurile de proiecte aferente dezvoltării urbane integrate

ADR SV Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică: Corrigendum-urile nr. 3 pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru dezvoltare urbană integrată” destinat municipiilor reședință de județ, municipiilor și orașelor Ghidul consolidat și anexele actualizate pot fi descărcate de la link-ul de mai jos: Corrigendum-ul nr. 3 și Ghidul consolidat al apelului „Sprijin […]

Ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) al regiunii Sud-Vest Oltenia s-a întrunit luni, 27 noiembrie, în ședință ordinară. Consiliul pentru Dezvoltare Regională s-a reunit la Craiova, la sediul Novobuilding al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, și a avut ca principale subiecte pe ordinea de zi activitatea ADR SV Oltenia, revizuirea alocării în cadrul abordării urbane – Prioritatea […]

A fost publicată OUG 101 din 16.11.2023

În atenția beneficiarilor de finanțare prin POR 2014-2020, conform: Art. VI. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2023, prin derogare de la prevederile art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările […]

WEBINAR LIVE – Digitalizare în beneficiul cetățenilor

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, pregătește lansarea primelor apeluri de proiecte destinate digitalizării din regiune.  În acest context, a fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte „Digitalizare în beneficiul cetățenilor”. Documentele, Ghidul și anexele aferente pot fi accesate la următorul link: https://pr2021-2027.adroltenia.ro/prioritatea-2-digitizare-in-beneficiul-cetatenilor-si-al-firmelor_/ În […]

Corrigendum-uri pentru eficiență energetică și educație

ADR SV Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru PR SV Oltenia 2021-2027, publică: 1.Corrigendum-ul nr. 3 pentru apelul de proiecte  „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/ creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie” Ghidul consolidat si anexele actualizate pot fi descărcate de la link-ul de mai jos: Ghidul […]

Corrigendum-uri pentru apelurile de proiecte privind infrastructura verde-albastră și dezvoltarea urbană integrată

ADR SV Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică: 1.Corrigendum-urile nr. 3 pentru apelul de proiecte “Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre” destinat municipiilor reședință de județ, municipiilor și orașelor. Ghidul consolidat și anexele actualizate pot fi descărcate de la link-ul de mai jos: Corrigendum-ul nr. 3 și […]

AM POR: Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023 privind depunerea cererilor de rambursare/ cererilor de plată finale

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a emis Instrucțiunea 206/24.10.2023 privind calendarul orientativ pentru depunerea cererilor de rambursare/cererilor de plată finale și eliminarea obligației vizitei pe teren la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare având în vedere perioada de timp rămasă până la finalizarea implementării financiare a […]

Consultare publică -Ghidul solicitantului pentru investiții în înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri)

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri (incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri), Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Intervenția 2: Dezvoltarea antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea structurilor de afaceri […]

Corrigendum-ul nr. 3 pentru apelul de proiecte “Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”

ADR SV Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru PR SV Oltenia 2021-2027, publică: Corrigendum-ul nr. 3 pentru apelul de proiecte “Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T” Ghidul consolidat și anexele actualizate pot fi descărcate de la link-ul de mai jos:Ghidul consolidat al apelului „Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T”