Achiziții publice

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut ;

COD CPV: 79951000-5 Servicii organizare evenimente; 98341000-5 Servicii de cazare; 55520000-1 Servicii de catering.

Detalii depunere oferte:

 • Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de 28.08.2023, ora 16.30.
 • Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietele de sarcini atasate.
 • Ofertantii nu au dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.

Caiet de sarcini- servicii sonorizare

Caiet de sarcini- cazare

Caiet de sarcini- servicii catering

ERATA: Datorita unor erori depistate in continutul caietului de sarcini, va rugam sa considerati sintagma: “Cantitatea aferenta contractului va fi predata prestatorului in transe. Astfel, o transa de documente va contine 800 dosare” o eroare de redactare.
A se citi corect: “Cantitatea aferenta contractului va fi predata prestatorului in transe. Astfel, o transa de documente va contine atatea dosare cate este nevoie pentru a se intocmi 800 de UA la 30 de zile calendaristice. Pe intreaga durata a contractului, estimata la 4 luni si jumatate, vor fi procesate si finalizate 3600 de UA.”

Ca urmare a acestei modificari noul termen de depunere a ofertelor va fi 24.07.2023, ora 16.30.

Atasat se regasesc si raspunsul solicitare de clarificari nr.2 si caietul de sarcini modificat.

Anunt Erata

Caiet de Sarcini

RASPUNS CONSOLIDAT 2 – clarificari documentatie servicii de arhivare

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
COD CPV 79995100-6 Servicii de arhivare (Rev.2);
Detalii depunere oferte:
 Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de 21.07.2023, ora 16.30.
 Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
 Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.
Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.
Operatorii interesati pot vizita arhiva ADR SV Oltenia in intervalul stabilit pana cel tarziu la data limita de depunere a ofertelor, avand grija sa pastreze timp suficient pentru intocmirea ofertei. Vizita se va efectua numai dupa o notificare prealabila, facuta in scris pe adresa de email si acceptata de autoritatea contractanta. Persoanele nominalizate pentru vizita vor prezenta o imputernicire din partea firmei si un document de legitimare.

Documentatie (fisiere Microsoft Word si Adobe Reader)

Valoare totala estimata:
Lotul 3 – „Campanii media radio – spoturi radio” – 40.000,00 lei fara TVA
Lotul 4 – „Promovare outdoor” – 7.525,00 lei fara TVA
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
COD CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
Conditii de participare:
• Conform documentatiei de atribuire, pusa la dispozitia operatorilor economici pe site-ul institutiei. Oferta tehnica si documentele insotitoare ale acesteia, precum si oferta financiara se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor 18.07.2023, ora 16.30. Documentele vor fi semnate de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta. Ofertele transmise prin alta modalitate sau dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertei, nu vor fi luate in considerare.
• Cerintele autoritatii contractante se regasesc in documentatia de atribuire: Caietul de sarcini, Instructiunile catre Ofertanti, Declaratie Director General pe propria raspundere cu privire la functii de decizie si toate formularele atasate, ce urmeaza a fi completate de catre ofertant.
Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 7 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unor eventuale solicitari de clarificari cu privire la caietul de sarcini formulate de potentialii ofertanti, raspunsurile vor fi formulate de catre persoanele care au fost responsabile cu intocmirea caietului de sarcini in maxim 2 zile lucratoare de la primirea solicitarii, respectiv cu pana la 5 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Acestea vor fi transmise ofertantilor care solicita clarificarile, publicandu-se de asemenea pe site-ul institutiei continutul raspunsului la clarificari, fara a dezvalui identitatea operatorului economic care a formulat aceste intrebari.
Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.

Caiet de Sarcini – LOT 3 – CAMPANIE RADIO

Caiet de Sarcini – LOT 4 – PROMO OUTDOOR

Formulare Lot 3 – Campanii radio

Formulare Lot 4 – Promovare outdoor

Instructiuni catre ofertanti

Valoare totala estimata: 8.240,00 lei fara TVA
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
COD CPV: 39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2)
Conditii de participare:
• Conform documentatiei de atribuire, pusa la dispozitia operatorilor economici pe site-ul institutiei. Oferta tehnica si documentele insotitoare ale acesteia, precum si oferta financiara se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor 18.07.2023, ora 16.30. Documentele vor fi semnate de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta. Ofertele transmise prin alta modalitate sau dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertei, nu vor fi luate in considerare.
• Cerintele autoritatii contractante se regasesc in documentatia de atribuire: Caietul de sarcini, Instructiunile catre Ofertanti, Declaratie Director General pe propria raspundere cu privire la functii de decizie si toate formularele atasate, ce urmeaza a fi completate de catre ofertant.
Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 7 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unor eventuale solicitari de clarificari cu privire la caietul de sarcini formulate de potentialii ofertanti, raspunsurile vor fi formulate de catre persoanele care au fost responsabile cu intocmirea caietului de sarcini in maxim 2 zile lucratoare de la primirea solicitarii, respectiv cu pana la 5 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Acestea vor fi transmise ofertantilor care solicita clarificarile, publicandu-se de asemenea pe site-ul institutiei continutul raspunsului la clarificari, fara a dezvalui identitatea operatorului economic care a formulat aceste intrebari.
Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.

Caiet de sarcini -LOT 2

Instructiuni catre ofertant-PROMOTIONALE-FURNIZARE

Formulare Lot 2

Valoare totala estimata = 58.770,00 Lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
COD CPV 55110000-4 servicii de cazare la hotel; 553000-3 servicii de restaurant si servire a mancarii
Detalii depunere oferte:
 Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite în format fizic în plic închis, în timpul programului de lucru, la sediul ADR SV OLTENIA, din Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, Secretariat , Luni – Vineri: 08.30 – 16.30. Oferta impreuna cu documentele justificative care o insotesc vor fi semnate olograf, nefiind acceptate documente semnate cu semnatura electronica si apoi printate. Plicul va fi introdus într-un plic exterior care va fi marcat cu adresa autoritatii contractante si pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA (se va completa data si ora deschiderii ofertei)
 Data limita de depunere a ofertelor 03.07.2023, ora 16.30.
 Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
 Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
 Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.
Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.

CAIET DE SARCINI 22.06.2023

CAIET DE SARCINI 22.06.2023  .DOC

Valoare totala estimata : 402.912,00 Lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
COD CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesională
55110000-4 servicii de cazare la hotel (Rev.2)
5530000-3 servicii de restaurant si servire a mancarii

Detalii depunere oferte:
• Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite în format fizic în plic închis, în timpul programului de lucru, la sediul ADR SV OLTENIA, din Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, Secretariat , Luni – Vineri: 08.30 – 16.30. Oferta impreuna cu
documentele justificative care o insotesc vor fi semnate olograf, nefiind acceptate documente semnate cu semnatura electronica si apoi printate. Plicul va fi introdus într-un plic exterior care va fi marcat cu adresa autoritatii contractante si pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA (se va completa data si ora deschiderii ofertei).
• Data limita de depunere a ofertelor este 03.07.2023 ora 16:30.
• Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
• Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
• Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.

Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.

Caiet de sarcini servicii cazare si instruire angajati ADR SV Oltenia

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

COD CPV 39130000-2 Mobilier de birou (Rev.2); 39112000-0 scaune;

Detalii depunere oferte:

 • Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor 14.06.2023, ora 16.30.
 • Descrierile, cantitatile si dimensiunile  componentelor de mobilier se regasesc in centralizatorul atasat;
 • Pretul va fi ofertat pentru fiecare reper in parte;
 • Pretul va include si servicii de transport, manipulare, montaj si pozitionarea mobilierului in birouri, la sediul din Craiova, Str. Calea Severinului nr. 27;
 • Termenul maxim de livrare, montaj va fi 30.06.2023.
 • Centralizator mobilier(descarcare)

Valoare totala estimata :  402.912,00  Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

COD CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesională

55110000-4 servicii de cazare la hotel (Rev.2)

5530000-3 servicii de restaurant si servire a mancarii

Detalii depunere oferte:

 • Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite în format fizic în plic închis, în timpul programului de lucru, la sediul ADR SV OLTENIA, din Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, Secretariat , Luni – Vineri: 08.30 – 16.30. Oferta impreuna cu documentele justificative care o insotesc vor fi semnate olograf, nefiind acceptate documente semnate cu semnatura electronica si apoi printate. Plicul va fi introdus într-un plic exterior care va fi marcat cu adresa autoritatii contractante si pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA (se va completa data si ora deschiderii ofertei).
 • Data limita de depunere a ofertelor este 20.06.2023 ora 16:30.
 • Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
 • Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
 • Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.

Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de

e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.

Caiet de sarcini servicii cazare si instruire angajati ADR SV Oltenia

Caiet de sarcini servicii cazare si instruire angajati ADR SV Oltenia .doc

Valoare totala estimata = 58.770,00 Lei fara TVA

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

COD CPV 55110000-4 servicii de cazare la hotel; 553000-3 servicii de restaurant si servire a mancarii

Detalii depunere oferte:

 • Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite în format fizic în plic închis, în timpul programului de lucru, la sediul ADR SV OLTENIA, din Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, Secretariat , Luni – Vineri: 08.30 – 16.30. Oferta impreuna cu documentele justificative care o insotesc vor fi semnate olograf, nefiind acceptate documente semnate cu semnatura electronica si apoi printate. Plicul va fi introdus într-un plic exterior care va fi marcat cu adresa autoritatii contractante si pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA (se va completa data si ora deschiderii ofertei)
 • Data limita de depunere a ofertelor 15.06.2023, ora 16.30.
 • Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
 • Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
 • Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.

Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.

CAIET DE SARCINI

ADR SV Oltenia demarează achiziția – „Servicii cazare și pensiune completă pentru angajații ADR Sud-Vest Oltenia, în vederea instruirii acestora”.
Valoare totală estimată = 386.736,00 lei fără TVA.
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț, cod CPV 55110000-4 servicii de cazare la hotel; 553000-3 servicii de restaurant și servire a
mâncării.

Detalii depunere oferte:
 Oferta și documentele însoțitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa:
office@adroltenia.ro, până la data limită de depunere a ofertelor – 18.04.2023, ora 12:00.
 Documentele vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Orice ștersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta.
 Toate cerințele autorității contractante se regăsesc în caietul de sarcini atașat.
 Ofertantul nu are dreptul ca, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, să depună două sau mai multe oferte individuale, sub sancțiunea excluderii din competiție a tututuror ofertelor în cauză.

Pentru informații suplimentare sau clarificări se va transmite o solicitare în scris, pe adresa de e-mail a instituției: office@adroltenia.ro, cu până la 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Eventualele răspunsuri la clarificările legate de documentația de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, în secțiunea Achiziții Publice.

Caiet de sarcini ”Servicii cazare și pensiune completă pentru angajații ADR Sud-Vest Oltenia, în vederea instruirii acestora”

Valoare totala estimata : 162.030,00 Lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
COD CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesională
Detalii depunere oferte:
• Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor 03.04.2023 ora 12.00
• Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
• Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
• Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.

Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.

Caiet de sarcini+formulare

27.03.2023 – Raspuns consolidat solicitari clarificari pe website-ul ADR SV OLTENIA, la achizitia – „Servicii de formare profesionala pentru personalul ADR Sud-Vest Oltenia”, cu termen limita de depunere a ofertelor 03.04.2023, ora 12.00

31.03.2023 – Raspuns consolidat solicitari clarificari pe website-ul ADR SV OLTENIA, la achizitia – „Servicii de formare profesionala pentru personalul ADR Sud-Vest Oltenia”, cu termen limita de depunere a ofertelor 03.04.2023, ora 12.00.

În calitate de AM pentru PR SV Oltenia 2021-2027, ADR Sud-Vest Oltenia a întreprins activități specifice de dezvoltare a documentelor necesare lansării apelurilor de selecție (ghiduri ale solicitantului și anexele aferente), aceste documente fiind dezvoltate în cadrul grupurilor de lucru interne din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia. Având în vedere faptul că ADR Sud-Vest Oltenia se află pentru prima dată în situația în care are obligația de a elabora ghidurile solicitantului, deci nu există experiență formată pentru acest tip de activitate în cadrul agenției, este necesară o verificare/revizuire a ghidurilor solicitantului și a anexelor aferente, realizate de către personalul propriu al ADR Sud-Vest Oltenia și de către un consultant specializat. Pentru estimarea valorii, potențialii ofertanți pot transmite o ofertă de preț pentruServicii de expertiză pentru verificarea și revizuirea unui număr de 6 ghiduri ale solicitantului pentru perioada de programare 2021-2027 și a anexelor aferente acestora.
GHID Preț unitar lei/fără TVA
Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie (Prioritatea 3)
Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre (Prioritatea 3)
Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T (Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T) (Prioritatea 5)
Soluții de descongestionare și de creștere a siguranței traficului în zonele urbane aglomerate, prin îmbunătățirea legăturilor secundare la TEN-T (Prioritatea 5)
Infrastructură educațională pentru învățământ primar, secundar (Prioritatea 6)
Investiții teritoriale în strategii urbane – Patrimoniu cultural (Prioritatea 7)
Documentații similare se regăsesc pe site-ul www.inforegio.ro – secțiunea Domenii de finanțare/ apeluri lansate. Ultima versiune a PR SV Oltenia se găsește pe site-ul ADR SV Oltenia – //www.adroltenia.ro/versiuni-por-sv-oltenia-2021-2027/ Răspunsul va fi trimis până pe data de 31 august, pe adresa de e-mailoffice@adroltenia.ro

Valoare totală estimată: 58.000,00 lei fără TVA

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut

COD CPV:  79419000-4 Servicii de consultanță în domeniul evaluării (rev.2)

Condiții de participare:

 • Conform documentației de atribuire, pusă la dispoziția operatorilor economici, atât pe site-ul instituției.

Oferta tehnică și documentele însoțitoare ale acesteia, precum și oferta financiară se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, până la data limită de depunere a ofertelor 26.08.2022, ora 16.30. Documentele vor fi semnate de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Orice ștersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Ofertele transmise prin altă modalitate sau după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei, nu vor fi luate în considerare.

 • Documentele însoțitoare ale ofertei tehnice: certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.  Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.
 • Prestatorul va constitui Garanţia de bună execuţie a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, conform art. 39 din HG 395/2016. Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui în procent de 10% din preţul contractului, fără TVA
 • Cerințele autorității contractante se regăsesc în documentația de atribuire: caietul de sarcini și toate formularele atașate, ce urmează a fi completate de către ofertant.

Pentru informații suplimentare sau clarificări se va transmite o solicitare în scris, pe adresa de e-mail a instituției: office@adroltenia.ro, cu până la 3 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În cazul unor eventuale solicitări de clarificări cu privire la caietul de sarcini formulate de potențialii ofertanți, răspunsurile vor fi formulate de către persoanele care au fost responsabile cu întocmirea caietului de sarcini în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acestea vor fi transmise ofertanților care solicită clarificările, publicându-se de asemenea pe site-ul instituției continuțul răspunsului la clarificări, fără a dezvălui identitatea operatorului economic care a formulat aceste întrebări.

Eventualele răspunsuri la clarificările legate de documentația de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, în secțiunea Achiziții Publice în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Formulare ETF (37 downloads)
Caiet de sarcini 50 evaluari PT (47 downloads)

Valoare totală estimată: 457.576,00 lei fără TVA

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut

COD CPV:  34110000-1 – Autoturisme

Condiții de participare:

 • Conform documentației de atribuire, pusă la dispoziția operatorilor economici pe site-ul instituției. Oferta tehnică și documentele însoțitoare ale acesteia, precum și oferta financiară se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, până la data limită de depunere a ofertelor 26.07.2022, ora 14.30. Documentele vor fi semnate de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Orice ștersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Ofertele transmise prin altă modalitate sau după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei, nu vor fi luate în considerare.
 • Cerințele autorității contractante se regăsesc în documentația de atribuire: Caietul de sarcini, Strategia de contractare, Instrucțiunile către Ofertanți, Declarație Director General pe propria răspundere cu privire la funcții de decizie și toate formularele atașate, ce urmează a fi completate de către ofertant.

Pentru informații suplimentare sau clarificări se va transmite o solicitare în scris, pe adresa de e-mail a instituției: office@adroltenia.ro, cu până la 7 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În cazul unor eventuale solicitări de clarificări cu privire la caietul de sarcini formulate de potențialii ofertanți, răspunsurile vor fi formulate de către persoanele care au fost responsabile cu întocmirea caietului de sarcini în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării, respectiv cu până la 5 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.  Acestea vor fi transmise ofertanților care solicită clarificările, publicându-se de asemenea pe site-ul instituției conținutul răspunsului la clarificări, fără a dezvălui identitatea operatorului economic care a formulat aceste întrebări.

Eventualele răspunsuri la clarificările legate de documentația de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, în secțiunea Achiziții Publice în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

1. CS autoturisme- lot 1 (47 downloads)
1.1 CS autoturisme- lot 2 (36 downloads)
2.Instructiuni catre ofertanti (33 downloads)
3.Strategia de contractare (29 downloads)
4.Declaratie DIRECTOR GENERAL pe propria rasundere cu privire la functii de decizie (43 downloads)
Formulare (38 downloads)

Valoare totală estimată: 37.215 Lei fără TVA

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut

COD CPV:  39294100-0 Produse informative și de promovare (Rev.2)

Condiții de participare:

 • Conform documentației de atribuire, pusă la dispoziția operatorilor economici pe site-ul instituției. Oferta tehnică și documentele însoțitoare ale acesteia, precum și oferta financiară se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, până la data limită de depunere a ofertelor 01.07.2022, ora 14.00. Documentele vor fi semnate de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Orice ștersătură, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Ofertele transmise prin altă modalitate sau după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei, nu vor fi luate în considerare.
 • Cerințele autorității contractante se regăsesc în documentația de atribuire: Caietul de sarcini, Strategia de contractare, Instrucțiunile către Ofertanți, Declaratie Director General pe propria răspundere cu privire la funcții de decizie și toate formularele atașate, ce urmează a fi completate de către ofertant.

Pentru informații suplimentare sau clarificări se va transmite o solicitare în scris, pe adresa de e-mail a instituției: office@adroltenia.ro, cu până la 3 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În cazul unor eventuale solicitări de clarificări cu privire la caietul de sarcini formulate de potențialii ofertanți, răspunsurile vor fi formulate de către persoanele care au fost responsabile cu întocmirea caietului de sarcini în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acestea vor fi transmise ofertanților care solicită clarificările, publicându-se de asemenea pe site-ul instituției conținutul răspunsului la clarificări, fără a dezvălui identitatea operatorului economic care a formulat aceste întrebări.

Eventualele răspunsuri la clarificările legate de documentația de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, în secțiunea Achiziții Publice în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

1.Caiet de sarcini
2.Instrucțiuni către ofertanți
3.Strategia de contractare
4.Declarație DIRECTOR GENERAL pe propria răpsundere cu privire la funcții de decizie
Formulare

Valoare totală estimată: 9760 Lei fără TVA

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut

COD CPV:  79419000-4 Servicii de consultanță în domeniul evaluării (rev.2)

Condiții de participare:

 • Conform documentației de atribuire, pusă la dispoziția operatorilor economici, atât pe site-ul instituției, cât și publicată în SEAP la secțiunea Publicitate anunțuri. Oferta tehnică și documentele însoțitoare ale acesteia, precum și oferta financiară se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, până la data limită de depunere a ofertelor 07.06.2022, ora 23.30. Documentele vor fi semnate de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Orice ștersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Ofertele transmise prin altă modalitate sau după expirarea datei limită pentru depunerea ofertei, nu vor fi luate în considerare.
 • Documentele însoțitoare ale ofertei tehnice: certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.  Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.
 • Prestatorul va constitui Garanţia de bună execuţie a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, conform art. 39 din HG 395/2016. Garanţia de bună execuţie a contractului se va constitui în procent de 10% din preţul contractului, fără TVA
 • Cerințele autorității contractante se regăsesc în documentația de atribuire: caietul de sarcini și toate formularele atașate, ce urmează a fi completate de către ofertant.

Pentru informații suplimentare sau clarificări se va transmite o solicitare în scris, pe adresa de e-mail a instituției: office@adroltenia.ro, cu până la 3 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În cazul unor eventuale solicitări de clarificări cu privire la caietul de sarcini formulate de potențialii ofertanți, răspunsurile vor fi formulate de către persoanele care au fost responsabile cu întocmirea caietului de sarcini în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acestea vor fi transmise ofertanților care solicită clarificări, publicându-se de asemenea pe site-ul instituției conținutul răspunsului la clarificări, fără a dezvălui identitatea operatorului economic care a formulat aceste întrebări.

Eventualele răspunsuri la clarificările legate de documentația de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, în secțiunea Achiziții Publice în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Caiet sarcini ETF 26.05.2022
Servicii ETF

solicită informații

Întreabă-ne! Ne străduim să răspundem în cel mai scurt timp solicitărilor primite! Suntem transparenți, corecți și receptivi la nevoile beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiune!

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Ținând cont de prevederile Regulamentului menționat, vă informăm că datele dumneavoastră de contact se afla în baza de date a ADR Sud-Vest Oltenia fiind obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de solicitant de informații, solicitant de fonduri, abonat la publicațiile electronice, prestator de servicii sau furnizor al ADR Sud-Vest Oltenia, ca urmare a înregistrării pentru participare la un eveniment sau ca urmare a colectării lor la secțiunea „Contact” pe site-urile gestionate de ADR Sud-Vest Oltenia.

Deoarece ADR Sud-Vest Oltenia prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu activitățile noastre, dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

În cazul în care NU mai doriți să fiți informat despre serviciile și evenimentele ADR Sud-Vest Oltenia, vă rugăm să transmiteți o solicitare pentru DEZABONARE la adresa dpo@adroltenia.ro, cu precizarea informațiilor primite și pe care nu mai doriți să le primiți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Vi se aplică secțiuni diferite dacă sunteți abonat, beneficiar de fonduri derulate prin Agenție, ați transmis solicitări de informații, ați apelat la serviciile noastre derulate prin proiecte cu finanțare europeană sau dacă ați participat la evenimente.  Am extins informațiile despre drepturile dumneavoastră, de exemplu cum să obțineți acces la datele dumneavoastră și cum vă puteți exercita drepturile de rectificare, restricționare și ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

ADR Sud-Vest Oltenia este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. ADR Sud-Vest Oltenia nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.

Unde sunt stocate datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate la sediile ADR Sud-Vest Oltenia:

 • Aleea Teatrului, nr. 1, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
 • Aleea Teatrului, nr. 4, bl. T2, cod poștal 200402, Craiova, jud. Dolj;
 • Calea Severinului, nr. 27, clădirea Novobuilding, Craiova, jud. Dolj;
 • Birou Regional Slatina – Str. Mănăstirii, nr. 1 bis, cod poștal 230038, Slatina, jud. Olt;
 • Birou Regional Râmnicu Vâlcea – Str. General Praporgescu, nr. 1, cod poștal 240595, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea;
 • Birou Regional Târgu Jiu – Str. Victoriei, nr. 2-4, cod poștal 210165, Târgu Jiu, jud. Gorj;
 • Birou Regional Drobeta-Turnu Severin – Str. Traian, nr. 89, cod poștal 220134, Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți.

Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise în cadrul direcțiilor ADR Sud-Vest Oltenia. Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte europene.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara ADR Sud-Vest Oltenia. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă completa serviciile pe care vi le oferim.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta ADR Sud-Vest Oltenia, care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de ADR Sud-Vest Oltenia, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare de informații nerezolvată;

* aveți o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată;

* aveți un proiect în derulare, monitorizat de către ADR Sud-Vest Oltenia;

* ați avut un proiect în derulare, care se află în monitorizare ex-post;

* dacă ați încheiat un contract de achiziție cu ADR Sud-Vest Oltenia, vor fi păstrate datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;

*dacă ați depus o cerere de finanțare la ADR Sud-Vest Oltenia;

*dacă sunteți salariat al ADR Sud-Vest Oltenia.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. ADR Sud-Vest Oltenia nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailing-ului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailing-ului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare studii, analize.

Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail cu publicațiile electronice editate, din subsol unsuscribe;

* prin transmiterea unui e-mail la dpo@adroltenia.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca ADR Sud-Vest Oltenia să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, ADR Sud-Vest Oltenia va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim;

* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, ADR Sud-Vest Oltenia trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;

* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

* dacă ADR Sud-Vest Oltenia nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.

Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile? Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa dpo@adroltenia.ro.

Responsabilul cu protecția datelor: Am desemnat un responsabil cu protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa dpo@adroltenia.ro, menționând DPO în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Dacă sunteți de părere că ADR Sud-Vest Oltenia vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorități Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la sediul nostru din Craiova, Aleea Teatrului, nr. 1, sau prin e-mail, la adresa dpo@adroltenia.ro, ori telefonic la numărul: 0251 416 869.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate: S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica imediat orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate.

 

Finanțări europene

Programe active

PTJ

POS

PNRR

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Planificare regională

Studii și analize regionale

evenimente
No event found!

părerea ta contează

Așteptăm să ne transmiți comentarii și observații care pot contribui la îmbunătățirea activității ADR Sud-Vest Oltenia. Toate mesajele ajung la directorul general al instituției, astfel că poți fi sigur că părerea ta contează. 

Sprijinirea beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud-Vest Oltenia este preocuparea noastră principală. Tocmai de aceea, ne străduim să fim tot mai buni, proces la care și tu poți contribui! 

Cataloage de finanțare

Programe finalizate

POR 2007-2013

POS CCE

PHARE

Programe active

POTJ

POS

PNRR

COLLECTIONS

WOMEN

MEN

Skip to content